Lena Bjurner

Lena Bjurner om vad det innebär att vara vd

Lena Bjurner är vd och generalsekreterare för Sveriges HR-förening. För Kunskapspartner delar hon med sig av de erfarenheter, misstag och tankar som rör såväl det egna uppdraget som vd-rollen i stort.

När Lena Bjurner tog över som vd och generalsekreterare för Sveriges HR-förening i slutet av 2019 hade hon en detaljerad 90-dagarsplan för hur hon skulle ta sig an sitt nya uppdrag. Planen baserades på hennes tidigare erfarenheter och delades upp i tre delar.

Först la Lena 30 dagar på att förstå nuläget, sen 30 dagar på att bygga och förankra en plan och slutligen 30 dagar på att implementera planen. Efter det ansåg hon sig ha en klar bild av organisationen samt en strategi och handlingsplan för verksamheten.

– Som ny vd är det viktigt att bilda sin egen uppfattning om verksamheten innan större beslut fattas. Planen har hjälpt mig att komma in i jobbet på rätt sätt, säger hon.

Enligt Lena är det även viktigt att testa sina idéer på personer med god kännedom om verksamheten – både inom och utanför organisationen. Insikter hon får från dessa diskussioner brukar hon skriva ner, reflektera över och ta med sig i sitt arbete.

– Är man precis i början för snabb med att implementera utan att ha sett frågor från fler vinklar och förankrat tankarna finns det en risk att man fattar fel beslut på grund av okunskap. Snabb kan man vara när man har fått en grundförståelse för verksamheten, säger hon.

”För mig är det självklart att lyssna till vad de som jobbat där före mig har att berätta. Mycket kunskap om verksamheten finns hos dem.”

Som ny vd tycker Lena att det är viktigt att man lyssnar till medarbetarna och tar till sig av deras erfarenhet från verksamheten.

– För mig är det självklart att lyssna till vad de som jobbat där före mig har att berätta. Mycket kunskap om verksamheten finns hos dem, säger hon.

Att som vd arbeta med alltför många operativa frågor stjäl tid från strategiarbetet. Något som Lena anser är negativt – särskilt för den som är ny på sin post. Att strategiarbetet sker gemensamt i ledningsgruppen är hon positiv till.

– Som vd är det din kanske viktigaste uppgift att se till att din ledningsgrupp samarbetar bra. För att det ska ske behöver alla i gruppen känna trygghet och tillit till varandra, säger hon.

Det är organisationen och ledningsgruppens medlemmar som gemensamt ska sätta de KPI:er som leder till att företaget uppnår sina mål. En process där det inte finns utrymme för att arbeta i silos.

I framtiden tror Lena att vi kommer att få se fler HR-chefer i rollen som vd. Det med anledning av den snabba digitala utveckling som sker i vårt samhälle.

– När den digitala utvecklingen blir allt mer påtaglig kommer det bli viktigare att snabbt kunna sätta sig in i nya situationer och röra sig framåt. Kultur och ledarskap blir kritiskt och en organisation med rätt kompetenser vid rätt tillfällen blir A och O för att lyckas. Att ha förmågan att engagera medarbetare och andra som arbetar inom organisationen såsom tillexempel ’giggare’, mot gemensamma mål blir en allt mer kritisk kompetens, säger hon.

”När den digitala utvecklingen blir allt mer påtaglig kommer det bli viktigare att snabbt kunna sätta sig in i nya situationer och röra sig framåt.”

För den som tänkt söka en tjänst som vd tipsar Lena om att inte ge färdiga lösningar kring vilka aktiviteter man kommer att genomföra redan under själva urvalsprocessen, utan vänta med att uttrycka sådant tills man är på plats och ser hela bilden.

 – Däremot kan du beskriva den process du planerar att använda för att ta fram en strategi, beskriva dina initiala tankar, vad du står för och ge exempel på vad du gjort tidigare, säger hon.

Hon medger att jobbet som vd stundtals kan kännas pressande – inte minst när tuffa beslut måste fattas, men drivs av förbättrade resultat och gemensamma framsteg.

– Jag motiveras av att genomföra förändringar som leder till hållbara resultatförbättringar och av att se medarbetare utvecklas och växa. Och av att ha roligt tillsammans längs vägen, säger hon.