Attitudes@Work – Medarbetarnas attityder spelar roll

Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnas attityder, företagets ekonomiska resultat och trivseln på arbetsplatsen!

Drygt 1 av 5 sysselsatta personer i Sverige, har arbetsrelaterade besvär till följd av tung arbetsbelastning eller dåliga relationer till kollegor eller chefer, och sedan 2010 har arbetsrelaterade sjukdomar ökat med ca 70 % (Arbetsmiljöverkets senaste rapport). Detta påverkar individen, arbetsmiljön och i längden även företagets resultat. Vad kan detta bero på?

Enligt Susano, kan grunderna för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö summeras genom tre aspekter: Ledarskapet, Medarbetarskapet och Uppdraget. Om dessa tre aspekter är i harmoni, kommer således företaget vara i harmoni (Susano). Genom att aktivt och kontinuerligt arbeta med medarbetarnas attityder kan ditt företag få ett försprång som skapar en sund, ekonomisk och en hälsofrämjande arbetsplats!

Hur ser det ut på ert företag?

På Kunskapspartner arbetar vi med Attitudes@Work, ett verktyg som kan ge er tidiga varningssignaler och förutsättningar för att skapa en organisation i ständig utveckling. Med grund i vetenskaplig forskning, mäter vi medarbetarnas attityder ur sju olika perspektiv som sedan ger en tydlig vägledning för organisationen. Välkommen att kontakta oss på Kunskapspartner för att få veta mer!

Vill du veta mer om Attitudes@Work?