Hur väl arbetar svenska företag med medarbetarundersökningar?

Medarbetarundersökningar

Bra personal är svårt att få tag på nuförtiden och att behålla dem blir viktigare och viktigare. Hur arbetar ni för att behålla era medarbetare? Den gamla devisen:

”Vi tränar vår personal och när de börjar göra nytta så byter de jobb och vi måste börja om igen.”

Tänk om det gick att behålla medarbetare och minska personalomsättningen?

Så hur gör vi våra medarbetare mer nöjda och en del av en drivande företagskultur? Vi är glad att du frågar, förlåt för ironin men vi håller på att göra en kort undersökningen får att få denna bollen i rullning. Genom att hjälpa oss kommer du i förlängningen att hjälpa dig själv efter ni får en aning om hur väl ni arbetar med era medarbetarundersökningar i förhållande till andra svenska företag.

Testa att benchmarka ditt företag om hur väl ni arbetar med era medarbetarundersökningar. Genom att benchmarka har ni möjlighet att se hur väl ni klarar er gentemot andra företag. När ni ska rekrytera är detta något människor undersöker för att se hur väl arbetsplatsen fungerar. Genom att göra undersökningen kan du få en uppfattning hur väl ni står er gentemot andra svenska företag.

Vi tycker att medarbetarundersökningar är ett av de mer kraftfulla verktyg som ledare har i sin arsenal, speciellt eftersom att det inkluderar underlag från alla medarbetare på företaget. Men utnyttjar ni verkligen underlaget från medarbetarundersökningen maximalt?

Varför gör ni undersökningar?

Har ni funderat på varför ni gör era medarbetarundersökningar? Ett tips från oss är att skapa ett syfte med er medarbetareundersökning redan innan undersökningen. Detta kan exempelvis vara att bestämma vad resultatet skall användas till. Börja med att definiera vad ni ska använda undersökningen till. Vi tycker att medarbetarundersökningen är ett lämpligt underlag för det strategiska arbetet, där undersökningen verkligen kan skapa värde. Med hjälp av medarbetarundersökningen som underlag, där alla medarbetare har möjlighet att få tycka till, kan ni säkra engagemang och motivation på företaget.

Vi brukar även dela in företag i tre kategorier. Den första kategorin är företag som mer gör medarbetarundersökningar för att det är ett ”lagkrav”. Då blir medarbetareundersökningen tråkig och svarsfrekvensen går neråt vilket skapar ett ofullständigt material vilket leder till sämre underlag. Alltså, en dålig spiral helt enkelt. Men den andra kategorin använder medarbetarundersökningar som ett underlag för strategiskt arbete. Den tredje kategorin är de företag som inte genomför några undersökningar alls.

Potential i medarbetarundersökningar

Vi kan enas om att det finns enorm potential i medarbetarundersökningar. Därför är det viktigt att nyttja all information som kommer från en undersökningen för att skapa konkurrenskraft samt en god arbetsplats för alla medarbetare.

powered by Typeform

Alexander är experten på medarbetarundersökningar

Konsult och projektledare på Kunskapspartner

Alexander Juul Størner

Alexander heter jag och jag arbetar som konsult på Kunskapspartner i Lund. Vi bedriver verksamhetsutveckling och vi tycker vi är duktiga på strategi-, process- och organisationsutveckling.

Jag har en bakgrund som socialantropolog och en MSc i Master. Min ambition har länge varit att försöka få in det socialantropologiska i näringslivet. Socialantropologi handlar om läran om den sociala människan och ibland upplever jag att människan glöms bort i vårt snabba samhälle.

Läs mer om mig på min sida, klicka på knappen nedan.