Petter Hartman

Medicon Valley Alliance om sin workshop i teamutveckling

Medicon Valley Alliance arbetar för att stärka samarbetet mellan olika aktörer inom life science i Öresundsregionen. Vi tog ett snack med klusterorganisationens vd Petter Hartman om samverkan, expandering och teamutveckling.

Klusterorganisationen Medicon Valley Alliance verkar för att stärka samarbetet mellan offentliga aktörer, forskarparker, inkubatorer, läkemedelstillverkare, universitet och företag som arbetar med life science i Öresundsregionen.

Organisationen har funnits sedan 1997 och har idag omkring 300 medlemsföretag, jämnt fördelade på båda sidor sundet. Medicon Valley Alliance ser fördelarna med att olika aktörer hjälps åt över landsgränser och i regionala utvecklingsfrågor.

Vi arrangerar nätverksträffar för våra medlemmar och ger dem möjlighet att arbeta tillsammans i projekt som rör regionen. Vi tror att verksamheter kan dra nytta av varandras styrkor, utbyta erfarenheter och göra varandra bättre, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance.

För aktörer samman

Genom att föra olika aktörer samman bidrar klusterorganisationen till att samarbeten kan ta form som gynnar konkurrenskraft och internationell synlighet.

Det kan exempelvis handla om att marknadsföra regionen genom gemensamma försök att dra till dig mer internationell uppmärksamhet eller ha kliniska forskningssamarbeten över sundet, säger Petter Hartman.

Under de senaste åren har Medicon Valley Alliance vuxit som verksamhet och mer än fördubblat sin personalstyrka. Det har öppnat upp för nya möjligheter, men också ställt högre krav på organisationen och dess medarbetare.

Hösten 2020 genomförde de en workshop i teamutveckling tillsammans med oss på Kunskapspartner, som en del i den utvecklingsprocess de nu genomgår.

Vi hade gått från fem till tolv medarbetare på kort tid, samtidigt som vi startat ett strategiarbete och börjat internationalisera oss ännu mer. När pandemin kom kastades dessutom förutsättningarna om för oss som team. Därför kände vi ett behov av att hitta nya sätt att tänka, säger Petter Hartman.

Workshop i teamutveckling

Workshopen innehöll beståndsdelarna grupprocesser, gruppdynamik, högpresterande team och feedback. Deltog gjorde hela Medicon Valley Alliances personalstyrka och responsen efteråt var god.

Vi fick med oss konkreta verktyg för hur vi kan anpassa arbetet till den situation vi befinner oss i nu, när mycket av arbetet sker hemifrån. Vi fick även tips på hur vi kan tänka kring gruppdynamik, stötta varandra som team och inte minst ge varandra konstruktiv feedback, säger Petter Hartman. 

Petter Hartman berättar att workshopen satte igång ett tankearbete bland medarbetarna som sedan fortsatt.

Det här är ingenting du gör en gång och så funkar det. Att skapa ett välfungerande team är någonting som tar tid och som du sedan måste jobba löpande med, säger han och fortsätter:

Vi fick hjälp att stanna upp och tänka efter – något som kan vara svårt att få tid till i det dagliga arbetet. Jag tror en workshop likt den här är ett bra sätt att utvecklas på tillsammans.

Vill du samla ditt team genom en workshop?
Här kan du läsa mer om olika teman.