Morotens dag - Kunskapspartner

Morotens dag

Uttrycket ”moroten och piskan” blev populärt i och med en presskonferens med Winston Churchill den 25 maj 1943: We shall continue to operate on the Italian donkey at both ends, with a carrot and with a stick. Uttrycket finns dock dokumenterat redan 1789 med samma betydelse som idag, två principiellt olika sätt att skapa drivkraft.

Finansiell belöning är en sorts morot, frågan är hur det fungerar som drivkraft och i så fall i vilka situationer? Ett flertal experiment har visat det lite förvånade resultatet att för enkla repetitiva uppgifter kan finansiell belöning öka prestationen; men så fort uppgifterna är komplexa och kräver tankekraft så är förhållandet det omvända. Finansiell belöning reducerar prestationen! Varför mening, mästerskap och självstyre fungerar bättre som motivationsfaktorer berättar Daniel Pink fängslande om på 11 minuter i följande klipp>>>

 Glad Påsk önskar vi på Kunskapspartner 

och påminner samtidigt om att fira morotens dag den 4 april!