fbpx

Attitudes@Market

Nöjda kunder är en förutsättning för ett företags lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Kunder som känner sig sedda och får sina behov tillfredsställda tenderar att återkomma till företaget med en positiv inställning.

Att upprätthålla en tät kontakt och kontinuerligt analysera kundernas attityder ger ditt företag en bättre förståelse för deras behov. Det ger i sin tur en anvisning om hur det fortsatta arbetet bör bedrivas.

Attitudes@market är en undersökning utformad av Kunskapspartner i syfte att förbättra verksamheters konkurrenskraft. Undersökningen är internetbaserad och mäter, med vetenskaplig forskning som grund, kundernas attityder kring olika sakförhållanden. Varje fråga är utformad utifrån ett specifikt syfte och direkt kopplad till möjliga förbättringsåtgärder.

Testemonia

Namn
Arbetstitel, Företag

Eftersom inget företag är det andra likt anpassas undersökningen efter din verksamhets unika behov. Den utformas på ett sätt som får kunden att uppleva mätningen som en naturlig del av relationen till företaget.

När undersökningen är gjord gör våra konsulter en analys av svaren och definierar möjliga åtgärder. Åtgärderna ska snabbt kunna omsättas i praktiken.

Attitudes@market bör göras kontinuerligt för att bibehålla dialogen med kunderna.

Skriv upp dig så skickar vi relevant information rörande kundundersökningar till dig.