fbpx

DISC-analys

Bra kommunikation skapar engagemang, ökad förståelse och goda relationer. Det är även avgörande för hur företagets medarbetare hanterar sina arbetsuppgifter. När kommunikationen fungerar blir produktiviteten bättre vilket gynnar verksamheten.

Om kommunikationen däremot inte fungerar leder det ofta till missförstånd som i sin tur kan resultera i konflikter och osämja. För att förbättra kommunikationen på ett företag behöver förståelsen för människors olikheter öka. Ett sätt att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare på ett företag är att genomföra en beteendestilsanalys.

DISC-analysen används i syfte att ge ökad förståelse för såväl sitt egna beteende som för kollegornas egenskaper. Den kan dessutom bidra till utvecklande diskussioner om hur kommunikationen inom verksamheten ser ut och få medarbetarna att resonera kring sitt eget handlande.

Vad bygger modellen på?

DISC-modellen bygger på William Moulton Marstons forskning från 1920 talet. DISC är en analys av mänskligt beteende som visar på att vi alla tänker på olika sätt. Detta ger individer möjlighet att anpassa sitt sätt att kommunicera. Kraften i DISC-analysen är att den är enkel att förstå och använda eftersom den identifierar fyra beteendestilar (D, I, S, C) som kopplas till fyra färger.

P.S. Visste du att Thomas Eriksson som skrivit ”omgiven av idioter” med största sannolikhet är en röd person? D.S.

Analysen är internetbaserad och tar omkring tio minuter att genomföra. Efteråt delges deltagaren en individuell rapport. Rapporten delar upp det mänskliga beteendet i fyra olika färger; röd, gul, grön och blå. Färgerna är hämtade från William Moulton Marstons bok Emotions of normal people och ger en fingervisning om vilka beteenden som är mer framträdande hos deltagaren i olika arbetssituationer. Analysen visar på styrkor och svagheter som kan kopplas ihop med personens egenskaper. Dessutom medföljer en rad olika tips på vad deltagaren kan tänka på i sin kommunikation med andra.

DISC-analysen är lätt att förstå och färgerna kan användas som ett effektivt sätt att beskriva beteenden i det vardagliga samtalet. Analysen följs upp med en workshop om kommunikation. Vid en sådan hjälper våra konsulter till att analysera deltagarnas rapporter och bidrar till diskussion om de personlighetstyper som finns inom arbetslaget.

Skriv upp dig så skickar vi relevant information rörande DISC-analyser till dig.