Alexander Osterwalder - Business Model Canvas

Business Model Canvas – nytänkande sätt att skapa en affärsmodell

Förra veckan var Christina Lindskog i London för att delta i en Master Class i Business Model Generation. Under två intensiva dagar presenterade Alexander Osterwalder själv sina verktyg Business Model Canvas och den nysläppta Value Proposition Canvas. Modellerna utmanar det traditionella sättet att arbeta med affärsmodeller genom att tvinga oss ur ett kund- och produktorienterat fokus till ett helhetstänk byggt av nio moduler: kundsegment, värdeerbjudande, distributionskanaler, kundrelationer, intäkter, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners och kostnader. Tricket är att få de nio modulerna att samspela.

Vill du veta mer om Business Model Canvas och hur du kan ”reinvent” er affärsmodell?