Öka medarbetarnas motivation på arbetsplatsen

Motivationen är biologisk

Enligt författaren Daniel M. Cable är vårar hjärnor inte gjorda för repetitiva uppgifter på arbetsplatsen. Rutiner och vanor är bra, men när någon utför samma syssla alltför många gånger stängs det så kallade sökandesystemet av.

Sökandesystemet har till uppgift att motivera oss människor att undersöka det som är okänt. Föreställ dig ett litet barn som får en häftig leksak. Till en början finner barnet leksaken intressant, men ganska snart svalnar intresset. När barnet får upp ögonen för någonting de aldrig sett förut – exempelvis ett par bilnycklar – blir dessa snabbt mer spännande.

När vi undersöker nya saker belönar hjärnan oss med signalsubstansen dopamin. Dopamin skapar känslor som vällust och motivation via hjärnans belöningssystem. Att hitta nya uppgifter på arbetsplatsen är därför av stor vikt för att öka motivationen.

Använd dig av belöningssystemet

Många har någon gång hamnat i en situation på arbetsplatsen där motivationen trutit. Kanske har du själv tvingats utföra monotona och oinspirerade uppgifter under en längre tid?

För att bryta en negativ spiral på arbetsplatsen och kicka igång det belönande sökandesystemet finns som tur är några smarta knep att ta till. Cable beskriver tre sådana som kan användas på arbetsplatsen:

  1. Se till att dina och dina medarbetares personliga styrkor används i arbetet
  2. Var villig att utmana, experimentera och utveckla dig själv och dina medarbetare
  3. Definiera syftet med din och dina medarbetares roll

Anställda vill ofta utföra ett arbete som gör avtryck på företaget, men att skapa en arbetsmiljö som inspirerar sökandesystemet ställer stora krav på arbetsplatsens ledare. Som tur är finns det många metoder och verktyg som bibehåller medarbetarnas engagemang.

Genom att exempelvis jobba med fokusområden under en kortare period förflyttas medarbetarna från sina vanliga rutiner. Det kan också vara så enkelt som att hålla morgonmötet i en ny lokal eller tillfälligt byta arbetsgrupp.

Att variera hur företaget gör någonting bibehåller medarbetarnas motivation. På sikt skapas goda möjligheter för verksamheten att bli både framgångsrik och konkurrenskraftig.

Vill du skapa variation på arbetsplatsen med en kreativ och motiverande workshop för dina medarbetare?  Tryck på knappen och läs mer om våra olika workshopteman.