Vad är behovet av en omvärldsanalys?

Vi lever i en global värld vilket för dig som företagare innebär att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad som sker omvärlden. Utvecklingen går snabbt framåt och förutsättningarna på marknaden ändras konstant. I syfte att etablera eller behålla en stark position, samt lyckas i det vardagliga arbetet måste du hålla koll på händelser i branschen, samtalen kring ditt varumärke och dina konkurrenter. 

En omvärldsanalys är ett vägledande verktyg som används för att förstå i vilken riktning du bäst utvecklar din verksamhet. Omvärldsanalysen kartlägger och ger dig viktigt information gällande olika externa faktorerna som är essentiella för utvecklingen av ditt företag. Med det sagt finns det enligt vår erfarenhet stora utmaningar för företag att själva genomföra produktiva och givande omvärldsanalyser på egen hand. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp och få råd av objektiva utomstående aktörer som är experter på analyser. 

Digital arbetsplats

Varför bör vi utföra en omvärldsanalys?

Omvärldsanalysen är viktig eftersom den genererar en situationsöverblick och essentiellt beslutsunderlag, i samband med att att externa faktorer undersöks. När du håller ett vaksamt öga  och granskar vad som händer i omvärlden kan du öka möjligheterna att ditt företag använder rätt strategi och bibehåller en stark marknadsposition. Genom att använda insikter från en omvärldsanalys kan du i högre utsträckning syna marknaden, fatta rätt beslut och hitta nya kunder.

Hur kan jag arbeta med omvärldsanalyser?

En bra omvärldsanalys svara på frågorna: Vilka processer och händelser äger rum i vår omvärld? Hur påverkar det företagets möjligheter att nå sina mål? I samband med att svaren på föregående frågor definieras kan olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och åtgärder genomföras. 

När du arbetar med omvärldsanalys finns två framstående modeller i centrum; PEST och Porter’s five forces. PEST är en strategisk analysmodell som identifierar makrofaktorerna politik, ekonomi, sociala faktorer och teknologi. Modellen är även till hjälp för att bättre förstå strategiskt smarta positioneringar för företag, och i vilken riktning ett företag bör fokusera utveckling och investeringar. 

Porter’s five forces beskriver krafter som påverkar marknadsdynamiken inom branschen. Modellen används för att analysera kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, produktsubstitut, konkurrens från nyetablerade aktörer samt konkurrens mellan befintliga aktörer.

Kunskapspartner_digital_möteskultur_miniatyr
Kunskapspartner_data_som_en_strategisk_resurs

Hur jobbar Kunskapspartner med omvärldsanalyser?

I syfte att öka kunskapen om vad som sker runt omkring er verksamhet, stort som smått, erbjuder Kunskapspartner att bistå hjälp med omvärldsanalyser. Analysen leds av våra konsulter och mynnar ut i en dynamisk och objektiv kartläggning av omvärlden. Vi har ett unikt team av konsulter som arbetar med omvärldsanalyser inom flera sektorer. 

Utifrån er verksamhet och frågeställning tar vi fram de bästa förutsättningarna för en lyckad och givande omvärldsanalys. Med unika verktyg analyseras omvärlden ur olika synvinklar. 

Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra analyser så att ni kan fokusera på att förbättra er verksamhet. Vi blandar analys med diskussioner och använder oss av kreativa metoder för att hitta värdefull information. Efter en analys i får hjälper vi er reflektera kring innehållet och vad det innebär för er verksamhet.