Organisationskultur bygger företagets framgång

Det börjar alltid med ledarskapet

En god organisationskultur börjar och styrs genom ledarskapet. Ledare måste nämligen bygga upp grunden, leva efter den och kunna förmedla vision och värderingar till sina medarbetare. Ofta är det svårt för ledningen att förmedla förståelsen, känslan och riktningen till sina medarbetare, vilket kan kännetecknas av en arbetsplats med kommunikationsproblematik, hög nivå av byråkrati och dålig gemenskap.

Lyckligtvis går det att förändra en svag organisationskultur. Eric Flamholtz och Yvonne Randle, forskare och författare av boken Corporate culture: the ultimate strategic asset, ger tre konkreta tips på hur du kan driva organisationskulturen i rätt riktning.

1. Beskriv organisationskulturen

Med en tydlig och skriftlig redogörelse för organisationens grundvärderingar skapas grundkonstruktionen för beteenden som kommer att genomsyra verksamheten. Språket som används i den skriftliga redogörelsen behöver skapa värde och vara lättbegriplig.

2. Styr kulturen genom personalorientering

Organisationskulturen startar med ledarskapet och bärs upp tillsammans med medarbetarna. Samtliga anställda bör därför få en tydlig genomgång av organisationens värderingar, som även fortsätter bland nyanställda.

3. Arbeta med uppmuntran och belöning

Kontinuerlig uppföljning är nyckeln till att förändringar förankras. All uppmuntran och belöning bör därför vara i linje med verksamhetens vision, kultur och värderingar. Utgå från ett belöningssystem som stärker företagets kultur.

Prioritera organisationskulturen och involvera medarbetarna

Att underskatta organisationskulturen och dess betydande roll för företagets framgång är ett vanligt förekommande misstag bland verksamheter. En god organisationskultur bidrar till bättre kommunikation, effektivare anställda och en god gemenskap – som i slutändan leder till bättre resultat. Ibland behövs det en hjälpande hand för att praktiskt komma igång med värdegrundsarbetet och de tre tips som Flamholtz och Randle beskrivit.

För att skapa en tydlig beskrivning av organisationskulturen är det viktigt att samla ett vägledande team, som har intresse för utvecklingsarbetet och kan ta fram en tydlig och skriftlig redogörelse för grundvärderingarna. Teamet ska helst bestå av olika roller, kompetenser och bakgrunder för att det ska vara en bra representation av verksamheten.

Viktigt med autonomi

För att engagera och involvera fler ledare och medarbetare, behöver det finnas en hög grad av autonomi, där anställda kan driva arbetet på egen hand. Enligt Richard Bennet, författaren av boken Value driven organization, är det en oerhört viktig komponent för att stärka engagemang och produktivitet.

För att bygga en långsiktig organisationskultur som bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, kommer uppmuntran och belöning vara en avgörande faktor. Anställda kommer utvecklas, bemästra sina arbetsroller och känna att deras arbete är meningsfullt.

Ta en stund och reflektera över hur det är i er verksamhet. Har ni ett behov av att jobba med er organisationskultur och testa de rekommenderade stegen?

Vill du läsa mer om hur vi kan vara till hjälp med våra workshops och temat kärnvärden?