Organisationsutveckling

Hur arbetar ditt företags anställda bäst tillsammans? För att skapa bra förutsättningar för en organisation krävs rätt metoder och verktyg. Våra organisationskonsulter säkerställer att er verksamhet är rätt rustad och har de bästa förutsättningarna för att skapa resultat.

Med ett företagsanpassat program kan vi hjälpa er att skapa en positiv och hälsosam företagskultur. Om verksamheten är organiserad på ett fördelaktigt sätt är det lätt att driva den framåt och undvika strukturella problem. 

Genom att placera resurser och kompetens där de bäst hör hemma skapas starka team och ledare. Det resulterar i sin tur till ett förbättrat arbetsklimat med ökad närvaro, effektivisering och önskat utfall.

Tillsammans med Kunskapspartner genomförde vi ett projekt för att uppdatera våra kärnvärden. De nya kärnvärdena ligger i linje med var bolaget står och vart vi är påväg. De har givit oss ett värde som organisation, de ger en tydlighet kring vad bolaget står för, vad som är viktigt och hur man enas kring det. Kunskapspartners arbete var föredömligt genomfört. Det är inte första gången de gör någonting sånt här och vi kände oss trygga i deras handledning.

Joakim Nydemark
VD, Crunchfish

Vår Workshop tillsammans med Kunskapspartner fångade våra medarbetares engagemang på ett nytt och roligt sätt. Aktiviteten lyfte inte bara fram förbättringsförslag utan gav oss även en möjlighet att direkt på plats bearbeta resultatet och komma fram till lösningar. Det fick oss att skifta fokus och prioriteringar för att kunna uppnå ett visst resultat.

Martina Kvist Reimer
VP HR and Business Development, Red Glead Discovery