fbpx
  • Vi rustar företag för framgång

    En verksamhet i förändring mår bra av ett utifrånperspektiv. Vi hjälper ditt företag att utmana invanda mönster, tillföra kunnande och driva förändringsprocesser framåt.

Om oss

Vi är ett konsult- och forskningsföretag med över 20 års erfarenhet av att leda företag genom strategiskt förändringsarbete. Vårt team består av konsulter med både akademisk kompetens och lång vana från näringslivet. Det vi erbjuder passar alla företag – oavsett bransch och storlek – som på något sätt är i behov av förändring.

Om oss

Vi är ett konsult- och forskningsföretag med över 20 års erfarenhet av att leda företag genom strategiskt förändringsarbete. Vårt team består av konsulter med både akademisk kompetens och lång vana från näringslivet. Det vi erbjuder passar alla företag – oavsett bransch och storlek – som på något sätt är i behov av förändring.

Det känns att de verkligen bryr sig och vill att det ska bli bra! Kunskapspartners kompetens inom industri- och projektledning kombinerat med deras stora personliga engagemang bidrog till ökad dynamik i projektet – och att vi uppnådde våra mål mycket, mycket snabbare än om vi hade gjort det själva.

Patrik Jenemark
vd, Nordvalls

Kunskapspartner vet vad de gör, samtidigt som de gör det på ett ödmjukt och okomplicerat sätt. Arbetet vi gjorde tillsammans gav mig otroligt mycket energi och ett år senare har vi ett väl fungerande team, där alla har hög respekt för varandra och arbetar i samma riktning. Det är både roligt och effektivt – en perfekt combo.

Anki Malmborg
f.d. vd, Senzagen

Jag kan inte förklara deras kompetens på annat sätt än att de är duktiga på sitt hantverk. För det är ett hantverk. Precis som en skicklig lärare med integritet jobbade de med oss och såg till att vi drev processen ända in i kaklet – hela tiden med värme och självdistans.

Mai Møllekær
vd, Alfa Laval/Ashbrook Simon-Hartley

Kunskapspartner var en dirigent och en motor i projektet. De lade upp planen och innehållet i våra workshops. De dokumenterade, inspirerade och förde hela processen framåt. Den marknadsplan vi tog fram tillsammans med Kunskapspartner har givit oss en tydlig plan, som vi fortfarande arbetar efter tre år senare.

Magnus Thysell
marknadschef, Sysav Industri AB

Det känns att de verkligen bryr sig och vill att det ska bli bra! Kunskapspartners kompetens inom industri- och projektledning kombinerat med deras stora personliga engagemang bidrog till ökad dynamik i projektet – och att vi uppnådde våra mål mycket, mycket snabbare än om vi hade gjort det själva.

Patrik Jenemark
vd, Nordvalls

Kunskapspartner vet vad de gör, samtidigt som de gör det på ett ödmjukt och okomplicerat sätt. Arbetet vi gjorde tillsammans gav mig otroligt mycket energi och ett år senare har vi ett väl fungerande team, där alla har hög respekt för varandra och arbetar i samma riktning. Det är både roligt och effektivt – en perfekt combo.

Anki Malmborg
f.d. vd, Senzagen

Jag kan inte förklara deras kompetens på annat sätt än att de är duktiga på sitt hantverk. För det är ett hantverk. Precis som en skicklig lärare med integritet jobbade de med oss och såg till att vi drev processen ända in i kaklet – hela tiden med värme och självdistans.

Mai Møllekær
vd, Alfa Laval/Ashbrook Simon-Hartley

Kunskapspartner var en dirigent och en motor i projektet. De lade upp planen och innehållet i våra workshops. De dokumenterade, inspirerade och förde hela processen framåt. Den marknadsplan vi tog fram tillsammans med Kunskapspartner har givit oss en tydlig plan, som vi fortfarande arbetar efter tre år senare.

Magnus Thysell
marknadschef, Sysav Industri AB

Kompetensområden

Strategi

En väl utformad strategi definierar företagets mål och vägen dit. Genom att involvera medarbetarna i verksamhetens vision skapas engagemang och en stark känsla av delaktighet.

Processer

En organisation med genomtänkta processer ger mesta möjliga värde för sina kunder. Processerna synliggör hur företaget fungerar och vilken funktion varje medarbetare fyller.

Organisation

När resurser och kompetens fördelas på bästa sätt bildas starka team och kunniga ledare. För att skapa bra förutsättningar för organisationens anställda krävs rätt metoder och verktyg.

Workshops

Våra workshops bygger på att skapa synergier utifrån gruppmöten där det gemensamma lärandet är i fokus. Med kreativa metoder och verktyg skapar vi en effektiv och öppen miljö som har högt i tak. Gemensamma diskussioner och delgivning av egna erfarenheter bidrar till att skapa samsyn vid våra workshops som betonar problemlösning, påtagliga praktiska övningar och kräver att deltagarna är involverade.

Utbildningar

På Kunskapspartner har vi tagit fram skräddarsydda utbildningar för företag, branscher och roller. Dessa utbildningar är utformade för att passa organisationens behov av både innehåll och form. Utbildningarna kan omfatta enstaka workshops eller längre kurser som kan ske hos uppdragsgivaren eller på en annan utvald plats.

Nytt för 2020 är att vi kommer börja erbjuda digitala utbildningar. Mer information om dessa utbildningar kommer att publiceras inom kort.

Digitala undersökningar

Allt arbete som vi utför baseras på mångårig forskning, kunskap och framförallt data. Genom våra digitala undersökningar har vi möjlighet att samla in konkret information och data som stöttar och vägleder våra kunder i vardagen. Vi har tre verktyg som vi arbetar med – Attitudes@Work, Attitudes@Market eller Digital Scorecard.