Välkommen att spela leanspelet med oss den 6:e april mellan 13:00-17:00.

Anmälan gör du här (begränsat antal platser): Anmälningslänk

Leanspelet är ett upplevelsebaserat spel som tydligt och pedagogiskt illustrerar hur leanprinciperna påverkar resultatet i en verksamhet genom att synliggöra kopplingarna mellan kundernas krav, produktionsförändringar, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet.

Vi kommer spela i en simulerad verksamhet, där du som deltagare tilldelas olika roller med olika uppgifter. Vi kommer uppmana gruppen att ta initiativ och beslut om kontinuerliga, och ibland radikala, förbättringar i den simulerade verksamheten. Efter varje spelomgång följs resultatet upp, där vi analyserar och diskuterar om vilka förbättringsmöjligheter vi ser blandat med med teori kring Lean. Diskussionerna brukar vara livliga och vi har ofta väldigt roligt när vi spelar!

Varmt Välkommen!

Journalisten Cicci Elwin från tidningen Chef, intervjuade nyligen 21 finalister till  årets chef på Chefsgalan. En av de starkaste trenderna och framgångsfaktorerna som hon lyfter fram från intervjuerna är Feedback!

Genom kontinuerlig feedback, har chefer en stor uppgift att ha en öppen dialog med sina medarbetare, genom att både ge och ta emot feedback. Så här skriver Cicci: ”chefens viktigaste uppgift blir att utveckla medarbetarna och undanröja organisatoriska hinder som onödig rapportering och ineffektiva möten”.

Konstruktiv Feedback på Kunskapspartner

Alla vill ha det och alla kan ge det. Ett av de allra kraftfullaste förändringsverktygen är gratis och ändå använder vi så lite -feedback.

Ofta får vi höra av våra medarbetare att de vill ha mer feedback på det arbete de utför – både det som är bra, och det som behöver förbättras. Många tycker det är svårt att ge feedback, speciellt när det är något som behöver förändras. För att avdramatisera och underlätta väljer vi därför att prata om konstruktiv feedback, som har ett positivt syfte.

När vi medvetet använder oss av konstruktiv feedback i vår vardag ökar vi möjligheten att nå framgång. Med hjälp av konstruktiv feedback kan vi plocka fram medarbetares inneboende resurser och på köpet får vi ett positivt och öppet arbetsklimat.

Om du är intresserad av att höra mer om Feedback, har vi på Kunskapspartner en föreläsning inom ämnet som är både teoretisk och samtidigt väldigt praktisk i naturen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Tips från Kunskapspartner
Tänk på detta när du ger feedback:

  • Säkerställ att mottagaren är mottaglig.
  • Utgå ifrån dig själv.
  • Var specifik och beskrivande.

Tänk på detta när du tar emot feedback

  • Lyssna för att förstå.
  • Utgå från att givaren har ett positivt syfte.
  • Bekräfta att du har förstått.

Länk till artikeln: 5 starkaste trender i ledarskapet just nu