fbpx

Utveckla en tydlig strategi för alla i verksamheten

Strategiutveckling handlar om vilka mål ditt företag har och hur ni skall nå dem. En företagsstrategi besvara på frågorna: Var är vi i dag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Ofta finns olika uppfattningar i ledningsgruppen om alla dessa tre frågor och ibland har styrelsen en ytterligare annorlunda uppfattning. För att enas kan det vara bra att ta in en extern neutral part. Att arbete med företagets strategi är som att justera i bolagets DNA vilket skall göras med försiktighet och medvetenhet om konsekvenserna. Engagera därför någon som gjort detta tidigare och känner till fallgropar och genvägar, eller prova på egen hand, det kan fungera det också.

Se videon ovan som beskriver vad strategiutveckling är och hur vi arbetar med strategisk agenda på Kunskapspartner

Strategi, struktur och styrning för din verksamhet

Vi ser det som vår uppgift att utmana invanda mönster, tillföra ny kunskap och driva utvecklingsprocessen framåt. Det gör vi genom att skapa en tydlig strategi, struktur och styrning i er verksamhet. Med en strategi som involverar era medarbetare i arbetsprocessen skapar ni engagemang, förtroende och en stark känsla av delaktighet. Med struktur i arbetsprocessen skapas tydlighet och mesta möjliga värde för medarbetare över en lång tid. Med väl valda metoder och verktyg skapas goda förutsättningar för styrning och att arbetet förankras.

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

I arbetet med att formulera och sätta strategin för Läckeby Water Group tog vi hjälp av Kunskapspartner. De strukturerade och drev arbetet tillsammans med Ledningsgruppen. Arbetet resulterade i en enad och tydlig väg framåt för hela Läckeby Water Group. Strategin har summerats i en användarvänlig strategisk agenda, som vi är mycket nöjda med. Med Kunskapspartners breda kompetens och inspirerande arbetssätt har vi hållit tempo i genomförandet och kvalitet i slutresultatet.