fbpx

Utveckla era processer med en kartläggning av arbetsflöden

Hur kan ditt företag korta ned ledtider och minska effektivitetsförlusterna? Att organisera en verksamhet kräver både flexibilitet och lyhördhet. Processutveckling handlar om att skapa förståelse för hur verksamhetens olika områden och överlämningspunkter hör ihop. Våra processkonsulter hjälper er att utveckla ditt företags processer och därigenom strukturera upp det interna arbetet. Att aktivt arbeta med processutveckling leder i de flesta fall till betydande verksamhetsförbättringar, engagerade medarbetare och en bättre lönsamhet.

Se videon ovan för att höra mer om processutveckling och hur vi arbetar med processkartläggning på Kunskapspartner

20

års samlad erfarenhet

200

företag och organisationer

350

levererade projekt

Kunskapspartner har genom att utmana och ifrågasätta invanda rutiner och tankemönster hjälpt oss att ta fram och förtydliga de processer som finns i bolaget. Nu kommer det att bli enklare att visa hur verksamheten fungerar och vilken kvalitet vi ska leverera.

Thomas Persson
Fastighetschef, Fastighets AB Briggen

I ett projekt, med fokus på produktkvalitet, ville vi se över vår organisation och skapa tydlighet i våra processer. Det märks att Kunskapspartner har kompetenta konsulter som vet vad de gör – deras struktur och arbetsmetod har gjort det lättare för oss att angripa problem. Genom att vara goda samtalspartners har projektet även drivits fram på ett trevligt och roligt sätt som varit en viktig del för oss!

Anna Höglind
MMA

Processkartläggning bidrar till tydlighet

Processkartan är en modell av verkligheten som syftar till att förenkla. De stora byggstenarna – huvud- och delprocesser – behöver vi för att tydliggöra helheten. Nedbrytningen i mindre delar görs i den utsträckning det skapar mening för verksamheten. Riktigt djupt gräver vi bara där det verkligen behövs.

I arbetet med processkartläggningen börjar vi på 10.000 m höjd där vi identifierar verksamhetens huvudprocesser på en konceptuell nivå. På 5.000 m höjd kan vi se byggstenarna i varje huvudprocess och hur de länkas ihop i ett arbetsflöde. När vi kommer ner till 2.500 m höjd bryter vi ned varje delprocess i aktiviteter och då ser vi också vem som utför de olika aktiviteterna. På marknivå skriver vi tydliga arbetsrutiner för varje aktivitet.

  • Se verksamheten ur kundens perspektiv

  • Skapa en helhetsförståelse för vad som görs i organisationen

  • Tydliggöra hur organisationens olika delar samverkar

Strategi, struktur och styrning för din verksamhet

Vi ser det som vår uppgift att utmana invanda mönster, tillföra ny kunskap och driva utvecklingsprocessen framåt. Det gör vi genom att skapa en tydlig strategi, struktur och styrning i er verksamhet. Med en strategi som involverar era medarbetare i arbetsprocessen skapar ni engagemang, förtroende och en stark känsla av delaktighet. Med struktur i arbetsprocessen skapas tydlighet och mesta möjliga värde för medarbetare över en lång tid. Med väl valda metoder och verktyg skapas goda förutsättningar för styrning och att arbetet förankras.

Testa era processer

Processkartan är en modell av verkligheten som syftar till att förenkla. De stora byggstenarna – huvud- och delprocesser – behöver vi för att tydliggöra helheten. Nedbrytningen i mindre delar görs i den utsträckning det skapar mening för verksamheten. Riktigt djupt gräver vi bara där det verkligen behövs.

I arbetet med processkartläggningen börjar vi på 10.000 m höjd där vi identifierar verksamhetens huvudprocesser på en konceptuell nivå. På 5.000 m höjd kan vi se byggstenarna i varje huvudprocess och hur de länkas ihop i ett arbetsflöde. När vi kommer ner till 2.500 m höjd bryter vi ned varje delprocess i aktiviteter och då ser vi också vem som utför de olika aktiviteterna. På marknivå skriver vi tydliga arbetsrutiner för varje aktivitet.