Malmberg

Processutveckling gjorde Malmberg mer samspelta

Miljöteknikbolaget Malmbergs sex olika affärsområden gjorde organisationen spretig. Nu har företaget, med Kunskapspartners hjälp, sett över sina processer och blivit betydligt mer samspelta.

Det familjeägda miljöteknikbolaget Malmberg har funnits i skånska Yngsjö i över 150 år. Företaget är idag verksamma inom affärsområdena vattenrening, biogas, geoenergi, brunnsborrning, service och support samt miljöhantering.

Bredden som finns inom Malmberg är en av deras största styrkor. Det var också den som kom i vägen för företaget när de 2019 bestämde sig för att förbättra sina system.

– Varje affärsområde inom Malmbergkoncernen hade sitt sätt att arbeta på och gjorde det som de tyckte fungerade bäst, men ingen såg riktigt till helheten, säger Maria Lindholm som är EHSQ director på Malmberg.

Förändrad företagskultur

Maria anställdes förra hösten för att skapa struktur inom företaget och se över dess system. Hon kom sedan att bli projektledare för det förändringsarbete som bedrivits.

– Jag insåg snart att vi inte skulle kunna förbättra våra system om vi inte visste hur vi ville arbeta tillsammans. Jag började därför titta på våra processer och förstod tidigt att vi skulle behöva förändra vår företagskultur, säger hon.

För att få stöttning i förändringsarbetet kopplade Maria in oss på Kunskapspartner.

– Vi ville ha en extern part som kunde moderera och agera expert. Vi valde att samarbeta med er på Kunskapspartner eftersom ni har en stor kompetens kring just förändringsarbeten, säger hon.

Målsättningen var att göra det lättare för företagets anställda att arbeta över affärsområdesgränserna och hitta processer som fungerar på alla avdelningar.

– Vi ville helt enkelt bli ett Malmberg. Det tror vi gör oss till en attraktiv arbetsplats och ökar vår konkurrenskraft, säger Maria.

Vi började prata med varandra på ett helt annat sätt

Tidigt i förändringsarbetet involverades ett stort antal anställda från de olika affärsområdena. Något som var viktigt för att skapa förståelse för varandras arbete.

– Vi började prata med varandra på ett helt annat sätt. De där inledande diskussionerna var otroligt nödvändiga, säger Maria.

Med avstamp i företagets strategi har sedan processerna utformats på ett sätt som ska gynna hela verksamheten. Också ägandeskapet har förflyttats.

– Tidigare hade vi på EHSQ ansvaret för processerna. Nu ägs de av en processägare som arbetar nära processgruppen. Det är mycket mer logiskt eftersom de har bäst kunskap om det arbete de bedriver.

Positiv utveckling

Förändringsarbetet har nu pågått vid sidan om det vanliga arbetet i över ett års tid. Trots den stora förändring projektet inneburit och de många personer som involverats har i princip allt gått enligt planerna.

– Det är klart att det har funnits enskilda punkter av motstånd, men förvånansvärt få. Jag tror företagets anställda förstår att det här är någonting vi måste göra för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger Maria.

De nya rutinerna som implementerats har tack vare personalens stora engagemang redan visat på en positiv utveckling. Till skillnad från tidigare finns nu ett helt annat samtal och flöde inom verksamheten. Dessutom involveras processägarna i beslutsfattanden som tidigare legat på ledningsgruppens bord.

– Vi ser en ökad effektivitet när det kommer till internproduktionen. Jag upplever även att det blivit roligare att jobba när vi fått en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter. Vi har förstått att vi sitter i samma båt och att vi måste hjälpas åt för att skapa ett attraktivt Malmberg.

Vilka andra fördelar har förändringen inneburit?

– Vi har bland annat landat i att vi inte behöver nya system i den omfattning vi först trodde – bara det en besparing. Det var i huvudsak inte systemen det var fel på utan sättet vi arbetade med dem.

Vad har varit utmanande med projektet?

– Eftersom det pågått vid sidan om det dagliga arbetet har det varit en konstant balansgång i var resurserna ska läggas. Ska jag rita på ett kundprojekt eller skriva rutiner för vårt interna arbete? Det har hela tiden varit en avvägning.

Vilken roll har Kunskapspartner haft?

– Kunskapspartner hjälpte oss i höstas under den intensiva period då projektet drog igång. De kom med idéer kring hur vi skulle tänka och såg till att vi inte fastnade i detaljer, utan hela tiden kom vidare. Under våren har vi sedan haft regelbundna avstämningar och individuell coaching.

Hur kommer ni arbeta vidare nu?

– Det här är ett arbete som aldrig kommer bli helt färdigt. Vi kommer fortsätta finslipa på instruktionerna över hur vi gör saker och om någonting förändras får vi anpassa arbetssättet utifrån det. Vi bygger en strategi för framtiden och då måste det få det ta tid.

Vill du veta hur ditt företag kan förbättra era processer?