Processutveckling

Hur kan ditt företag korta ned ledtider och minska effektivitetsförlusterna? Att organisera en verksamhet kräver både flexibilitet och lyhördhet. Våra processkonsulter hjälper er att utveckla ditt företags processer och därigenom strukturera upp det interna arbetet. 

Ett processynsätt hjälper er att: 

  • Se verksamheten ur kundens perspektiv
  • Skapa en helhetsförståelse för vad som görs i organisationen 
  • Tydliggöra hur organisationens olika delar samverkar

Att aktivt arbeta med processutveckling leder i de flesta fall till betydande verksamhetsförbättringar, engagerade medarbetare och en bättre lönsamhet.

Kunskapspartner har genom att utmana och ifrågasätta invanda rutiner och tankemönster hjälpt oss att ta fram och förtydliga de processer som finns i bolaget. Nu kommer det att bli enklare att visa hur verksamheten fungerar och vilken kvalitet vi ska leverera.

Thomas Persson
Fastighetschef, Fastighets AB Briggen

I ett projekt, med fokus på produktkvalitet, ville vi se över vår organisation och skapa tydlighet i våra processer. Det märks att Kunskapspartner har kompetenta konsulter som vet vad de gör – deras struktur och arbetsmetod har gjort det lättare för oss att angripa problem. Genom att vara goda samtalspartners har projektet även drivits fram på ett trevligt och roligt sätt som varit en viktig del för oss!

Anna Höglind
MMA