Kunskapspartner strategiska beslut

Har jag rätt underlag för att fatta strategiska beslut?

Ingen annan än ditt företag har tillgång till den unika erfarenhet och kunskap som finns inom er verksamhet. Med en bra nulägesanalys kan ni få fram ett omfattande underlag att använda vid beslutsfattande. Er kollektiva intelligens blir på så vis en konkurrensfördel.

Med varje affärsbeslut tillkommer en grad av osäkerhet. Ofta saknas fullständig information för att beslutsunderlaget ska kännas heltäckande eller tillräckligt med tid vid själva beslutsfattandet.

Yttre faktorer som ökar känslan av osäkerhet kan vara:

  • Pandemin och dess efterverkningar
  • Ekonomins möjliga riktningar
  • Stora förändringar, trendbrott och nya kraftfulla affärsmodeller, ofta genom digitalisering av processer, branscher och produkter
  • Nya vanor, värderingar och preferenser bland kunder och konsumenter

Hur möter jag dessa utmaningar som beslutsfattare?

I föränderliga tider förlitar vi oss ofta på våra instinkter och vårt omdöme för att snabbt anpassa oss och skapa tillräcklig visshet i ett beslutsfattande. Det kan bli bra – om vi har bra instinkter och ett gott omdöme.

Problemet är att viktiga faktorer som skulle kunna ge ett bredare underlag för beslutet kan missas. Potentialen för bättre beslutsfattande ligger i att ta vara på den kollektiva kunskapen och intelligensen i verksamheten. Till exempel inom ledningsgruppen eller i de team du arbetar med. Det inbegriper att finna sätt att:

  • Ta vara på allas omdömen och kunskaper
  • Sätta ord på fler magkänslor (både goda och dåliga)
  • Stimulera fler hjärnor att vilja förstå hur saker hänger ihop
  • Uppmuntra utforskning av möjligheter och konsekvenser

Det ger er en skarp analys samt underlättar framtagandet av de mest lovande alternativen och handlingsvägarna. Ni får helt enkelt ett mer komplett underlag, som bygger på en stark samsyn i era viktigaste frågor.

Hur fattar vi bättre strategiska beslut tillsammans?

En central del i varje process som ska leda till strategiska beslut, är en klar bild av nuläget. Endast då kan ni realistiskt jämföra er situation med en väl definierad målbild. Nulägesanalysen måste vara ärlig och transparent för att ni ska kunna bedöma om er situation håller för det ni vill bygga utifrån den.

I takt med att ni släpper fram potentialen i er kollektiva intelligens bygger ni tillsammans upp en bättre känsla och förståelse för nuläget. Det reducerar i sin tur osäkerhet och gör er bättre rustade för att ta nya beslut.

Som beslutsfattare kanske du nu tänker:

  1. Det är redan en utmaning för oss i ledningen att hänga med i förändringstempot och fatta väl underbyggda beslut.
  2. Vi har inte tid att fråga alla i verksamheten om vad de tycker, och även om vi gör det, så måste det vara minst lika svårt för dem att hänga med.

Vad är en nulägesanalys?

Det finns ett enkelt sätt att samla in den kollektiva kunskapen som var och en skapat från sina observationer och perspektiv.

Lär känna en ny möjlighet – ett digitalt verktyg för nulägesanalys som hjälper er att samla in ett brett informationsunderlag och fatta bra strategiska beslut.

Undrar du hur DISC fungerar som verktyg för teamutveckling? Du är inte ensam! Och på grund av denna efterfrågan har vi startat en sida som heter Alltomdisc där vi hjälper dig att navigera i DISC-verktyget.