Kunskapspartner_region_skåne

Region Skåne förlänger lyckat digitaliseringsprojekt

Med projektet Digital kompetens i styrelse och ledning har Region Skåne gett ett stort antal företag chansen att lära sig mer om digitalisering. Nu kan de konstatera att projektet varit så pass lyckat att det får en förlängning.

Projektet Digital kompetens i styrelse och ledning inleddes 2019 för att öka verksamheters kunskap om digitalisering. Initiativet kommer från Region Skånes avdelning för regional utveckling och har drivits igenom med näringslivsutvecklare Jonas Bergholm i spetsen.

– Vi arbetar med att främja näringslivet och arbetsmarknaden i regionen. En av våra uppgifter är att nå ut till så många företag som möjligt med information som kan gynna deras tillväxt, säger han.

Introducerats för Digital Scorecard

Digital kompetens i styrelse och ledning har fokuserat på företags digitalisering kopplat till marknadsföring och försäljning. Projektet har finansierats av Region Skåne och den nationella myndigheten Tillväxtverket samt genomförts i samarbete med förpackningsklustret Packbridge.

Kunskapspartner upphandlades som konsulter tillsammans med Digital Scorecard från Dublin. Genom projektet har företagen introducerats för verktyget Digital Scorecard, vilket grundats av Edward Nugent, i syfte att hjälpa verksamheter att effektivisera sina digitaliseringsprocesser.

– Verktyget kan användas på olika sätt beroende på verksamhetens behov. Under projektets gång har de deltagande företagen fått testa olika varianter av Digital Scorecard och på så sätt getts en nulägesanalys om var just de befinner sig med sitt digitala arbete, säger Jonas Bergholm.

Jonas Bergholm, näringslivsutvecklare Region Skåne

Involverat 200 företag

Därutöver har sex seminarier hållits i syfte att informera och ge tips om hur företag kan förhålla sig till digitalisering. Dessutom har ett tiotal verksamheter getts möjlighet att lära om digitalisering på ett lite mer djupgående plan.

Totalt har omkring 200 företag deltagit i projektet. Företagen kommer från olika branscher och har bestått av allt från startups till multinationella verksamheter.

– Alla behöver vi förhålla oss till digitalisering. Som företag gäller det att tränga igenom internetbruset och verka där kunderna finns, säger Jonas Bergholm.

Från Region Skånes håll har det varit ett väldigt lyckat projekt sett till både innehåll och hur många företag vi lyckats engagera

Responsen från de deltagande företagen har varit god.

– Utifrån de intervjuer och mätningar som gjorts i samband med projektets seminarier kan vi konstatera att deltagarna är övervägande nöjda, säger Jonas Bergholm och fortsätter:

– Från Region Skånes håll har det varit ett väldigt lyckat projekt sett till både innehåll och hur många företag vi lyckats engagera.

Nu får projektet en förlängning.

– Vi har växlat upp arbetet med Almi Företagspartner Skåne som projektägare och utförare, säger Jonas Bergholm.

Kort om Region Skåne

Region Skåne arbetar för hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne på uppdrag av medborgarna. Avdelningen för regional utveckling ansvarar för utvecklingsfrågor kopplat till samhällsplanering, näringslivsutveckling, kollektivtrafik, kulturutveckling, folkhälsa och marknadsföring.