Rusta för Generation Y - Kunskapspartner

Rusta ditt företag för Generation-Y

Det var en kväll, min pappa och min morbror båda tillhörande Generationen Baby Boomers diskuterade hur arbetsmarknaden ser ut idag. Att vi 80-talister och även kallade Generation Y hade kommit in mer på arbetsmarknaden, vi ställde krav och var inte lika tacksamma som deras generation hade varit.

Generationer har alltid fascinerat mig och jag har tänkt på detta många gånger, handlar det om att jag och mina kollegor och vänner i Generation Y är otacksamma och bara kör på eller vad säger forskningen och hur ska du som arbetsgivare möta oss i Generation Y.

Frågan varför
Att ifrågasätta och ställa frågan varför, var inget jag slutade med när jag var fyra år. Någonstans har jag liksom de andra i Generation Y lärt mig att det ska finnas ett syfte med det jag gör, för att jag helt enkelt ska kunna förstå vad min del i den fotosyntetiska processen handlar om. Om jag vet syftet med mina arbetsuppgifter blir jag även mer motiverad.

Pengar gör mig inte lycklig
Vi lever i den tid där vi – Generation Y – ständigt ifrågasätter hur vi använder jorden och dess resurser, därför är det heller inte viktigast för oss att tjäna pengar. För vi har lärt oss att återanvända saker och att det faktiskt är godare med egenodlade morötter, som dessutom inte ens kostar en bråkdel. Det är inte heller av pengar vi blir lyckliga. Nej jag vill ha ett arbete som är utvecklande och som gör att jag trivs, det ska vara kul att gå till jobbet. Det finns inga måsten i livet, Generation Y har lärt sig att allt handlar om att vilja, du väljer själv om du vill klä på dig på morgonen. Du måste inte; du vill för att inte gå till jobbet i pyjamas. Att jag får tid över till att umgås med min familj gör att min arbetsplats blir ännu mer attraktiv. Det kan också handla om att själv får bestämma när och var jobbet blir gjort.

Jämställdhet nyckeln till framgång
Sen det där med jämställdhet, det finns runt 50.000 chefer i Sverige med en genomsnittsålder på cirka 46 år och de är oftast män. Generation Y har sina kvinnliga förebilder och vet att även vi kan bli chefer. Enligt en rapport om framtidens ledarskap gjord av Ledarna, kommer ledarskapet allt mer betyda ett ledarskap i linje med jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Generation Y värdesätter värderingar och förväntningar som kommer att putta på de nuvarande normerna och strukturerna kring chefsrollen.

Googlar allt
Generation Y är uppvuxna med internet, så tro inte att du kan lura mig, jag kan kolla upp allt på Google och på så sätt har jag även lärt mig att bli kritiskt till allt. Jag tänker på ett tillfälle i lågstadiet och jag skulle skriva ett arbete om kängurur. På den tiden gick jag till biblioteket och slog upp ”kängurur” i uppslagsverket, tog till mig informationen och förlitade på att det som stod där var sant, något annat alternativ fanns inte. Några år senare när vi hade vunnit en dator i klassen var processen annorlunda, helt plötsligt sökte jag på internet, en bok större än hela skolans bibliotek och med information både från Världsnaturfonden och en turist. Vad skulle jag tro på. Här utvecklades mitt kritiska tänkande, till var källorna kom ifrån, vad var egentligen sant, samtidigt tog det för lång tid att utvärdera varenda sida så jag lärde mig tidigt att sålla bland all information. Idag vet jag att Google bestämmer vilka sidor jag får högs upp utifrån mitt digitala beteende, så sidan högst upp behöver inte vara bäst inte ens Google kan lura mig.

Låt Generation Y kvalitetssäkra
Jag tror därför att det är viktigt för företag idag när de presenterar information om exempelvis förändringar att visa hur informationen är rätt och framförallt visa var källan kommer ifrån. Annars blir jag kritiskt och granskar varenda detalj, för idag har jag till och med uppslagsverket i fickan och tillgängligheten till informationen är enorm.

Våga använd Generation Y för att undersöka någonting nytt ni ska ta in i företaget, vad det än är kommer ”det” bli granskat från alla håll och kanter och på så sätt blir ”det” kvalitetssäkrat.

Att granska är inget negativ detta har även medfört att vi i Generation Y är villiga att lära oss nya saker, fördjupa vår kunskap för att verkligen förstå eller helt enkelt hitta nya sätt att göra saker på. På så sätt har Generation Y främjat sin kreativitet och utvecklingen av sig själv och även organisationer. Som jag nämnde tidigare är det här med att tjäna pengar inte det viktigaste för Generation Y, ett arbetssätt och en företagskultur som passar mig och min livssituation är en framtidsfråga för organisationerna om de vill behålla Generation Y, för annars kan jag som en känguru hoppa vidare till en ny arbetsplats. Jag vill inte stå och trampa när hela världen utvecklas i mikrosekunder utanför mitt fönster och jag kan följa allt i min telefon.

Ålder eller generation
Vissa menar att Generation Y inte har med en ålder att göra som pappa och min morbror pratade om utan ett helt nytt sätt att tänka. Oavsett anser jag att organisationer måste tänka nytt om ni vill anställa eller sälja till personer från Generation Y. Så hur ser din organisation ut, utifrån generation Y´s levnadssätt och tankar?

Är du intresserad över hur du kan utveckla och coacha era medarbetare? Läs mer om hur vi på Kunskapspartner arbetar med organisationsutveckling.