Kunskapspartner_tara_pac

Så lyckades Tara Pac med sitt digitala förändringsarbete

På bara ett par år har förpackningsföretaget Tara Pac gjort en digital resa som resulterat i ökade intäkter och flera nyanställningar. Nu vill de inspirera andra företag att våga satsa på det digitala.

Tara Pacs digitala förändringsarbete tog sin början efter att företaget 2016 flyttade från sitt dåvarande kontor i Staffanstorp till ett nytt i centrala Lund.

– Syftet med flytten var att bli mer moderna, komma närmre universitetet och locka till sig fler yngre medarbetare, säger Yasmine Ströberg, som i dag har rollen som företagets marknadschef, men som 2017 anställdes som marknadskoordinator.

Hon är en av fyra personer som börjat på företaget sedan flytten. Tjänsten som marknadskoordinator fanns inte tidigare, utan utformades eftersom Tara Pac såg ett behov av att utveckla företagets marknadsföring.

– De skapade en helt ny tjänst åt mig och gav mig fria händer att utforma mina arbetsuppgifter utifrån vad jag ansåg var bäst för företaget, säger hon.

”Det visade sig att mycket av den marknadsföring vi gjorde inte gick att mäta”

Som nyexaminerad ekonomistudent tog hon sig an det nya jobbet med stor entusiasm. Hon började analysera hur företagets marknadsföring såg ut där och då, och blev snart varse om att mycket annonsering gjordes i tryckta tidningar.

– Det visade sig att mycket av den marknadsföring vi gjorde inte gick att mäta. Jag tänkte: ”hur ska vi då kunna veta att alla de pengar vi lägger på att marknadsföra företaget verkligen ger den feedback vi vill” och argumenterade för att vi skulle börja annonsera mer digitalt, säger hon.

Hon såg över all befintlig marknadsföring i diverse kanaler och började samtidigt bygga upp företagets hemsida som då var mycket knapphändig.

– När jag började på Tara Pac fanns ett skal till en ny hemsida, men den saknade helt innehåll. Jag fyllde på med relevant material och arbetade intensivt med både sökoptimering och annonsering för att sidan skulle få en framskjuten placering på Google.

Nya kunder via hemsidan

I mars 2018 lanserades sidan, som enligt Yasmine Ströberg, har gått riktigt bra. Topplaceringar på Google har resulterat i att företaget syns mer och att kunder själva söker upp dem.

– Förfrågningar från potentiella kunder kommer in dagligen via hemsidan som är vår viktigaste kanal för nya leads. Det är även ett utmärkt verktyg för våra befintliga kunder som kan gå in och leta efter nya förpackningar vilket både hjälper och gör säljarnas arbete mer effektivt.

Hemsidan har även varit en viktig del ur marknadsföringssynpunkt.

– Nu kan vi länka till hemsidan när vi skriver i olika forum och därigenom locka till oss nya besökare. Det har varit jätteviktigt.

För att hålla i det digitala förändringsarbetet bestämde sig Tara Pac för att ta hjälp utifrån. Under 2019 har företaget medverkat i projektet Digital kompetens i styrelse och ledning som finansierats av Tillväxtverket, Region Skåne och Packbridge samt processletts av Kunskapspartner.

– Tack vare projektet har vi kunnat se över våra processer och därigenom fått en helt annan förståelse för företaget som helhet. Vi har tittat på hela säljprocessen, från att fånga in en kund till att värna om en befintlig kundrelation och öka försäljningen. Utifrån de analyserna har vi sedan utfört olika åtgärder för att förbättra vår säljprocess, säger Yasmine Ströberg.

Yasmine Ströberg, marknadschef Tara Pac

Yasmine Ströberg, marknadschef Tara Pac

Implementerade nytt CRM-sytem

Projektet har bland annat lett till att företaget implementerat ett nytt CRM-system.

– Vi såg att det fanns brister i våra uppföljningar. Med vårt tidigare CRM-system kändes arbetet onödigt komplicerat. Därför valde vi att titta på nya alternativ som kunde göra arbetet mer användarvänligt och automatiserat. I dag arbetar vi med ett nytt system som gör allas arbete mycket smidigare och vi följer upp och slutför allt fler affärer.

Det arbete Tara Pac genomfört i och med projektet har inte enbart förbättrat de digitala bitarna. Det har även gjort att företagets anställda blivit mer samspelta.

– Förändringar kan vara jobbiga. När vi påbörjade vår digitala resa fanns en rädsla hos några av oss inom företaget för vad den skulle resultera i. I dag har vi samma inställning, vilket är fantastiskt kul att se. Det är teamet som tillsammans åstadkommit den här förändringen, säger Yasmine Ströberg.

”Vi vill vara en förebild för företag som precis påbörjat sin digitala resa”

Med all den erfarenhet som Tara Pac samlat på sig under de senaste åren vill de nu hjälpa andra företag som står inför samma digitala utmaningar som de gjorde.

– Vi vill vara en förebild för företag som precis påbörjat sin digitala resa. I april kommer jag därför hålla ett föredrag om hur vi arbetat med vår hemsida. Vi tror på goodwill och tycker det känns kul att kunna visa upp någonting som vi gjort bra och är stolta över, säger Yasmine Ströberg.

Tara Pacs digitala förändringsarbete har resulterat i ökade intäkter och flera nyanställningar, men än är de inte nöjda. Nu väntar fortsatt arbete för att automatisera och effektivisera företaget ännu mer.

– Vi håller just nu på att lansera vår danska hemsida och senare i år lanseras den på finska. Vi har även anställt en finsk säljare som börjar senare i vår vilket kommer ge ett enormt lyft för Tara Pac. Vårt mål är att bli nummer ett på miljövänliga förpackningar i Norden, säger Yasmine Ströberg.

Kort om Tara Pac

Tara Pac säljer förpackningar till livsmedelsbranschen samt till kemi- och färgbranschen. De har sitt huvudkontor i centrala Lund, men är verksamma i hela Norden. Företaget har i nuläget tio anställda, varav fyra rekryterats sedan de påbörjade sin digitala resa för drygt två år sedan.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med din digitala strategi i er verksamhet?