Säg hej till vår nya kollega – Givi Kokaia

Viljan att arbeta i en dynamisk och utmanande miljö, där problemlösning är en del av vardagen har alltid varit och är en drivande faktor för Givi. Med erfarenheter från internationella studier och arbete inom finans, företagsutveckling och marknadsföring, fortsätter Givi nu sin konsultkarriär på Kunskapspartner.

Givi har en kandidatexamen inom Internationell ekonomi från Florida Southern College i USA, och en masterexamen inom Technology Management vid Lunds Universitet.

”Med ett genuint intresse för företagsutveckling, teknik och projektbaserat arbete befinner jag mig i en perfekt miljö där jag kan kombinera mina intresseområden och samtidigt hjälpa företag framåt i deras strategi- och utvecklings-arbete. På Kunskapspartner arbetar vi dessutom tillsammans med företag i team, vilket jag anser är en nyckel komponent för framgång i förändringsprojekt”.


SAY HELLO TO OUR NEW COLLEAGUE

The willingness to work in a dynamic and challenging environment, where problem solving is a part of everyday life, has always been a driving factor for Givi. With experience from international studies and positions within finance, business development and marketing, Givi continues his consulting career at Kunskapspartner.

Givi has a B.Sc. degree in International Business from the Barney Barnett School of Business at Florida Southern College, and a Master’s degree in Technology Management from Lund University in Sweden.

”With a genuine interest in business development, technology and project-based work, I find myself in a perfect environment where I can combine my interests, while helping companies to move forward in their strategies and overall development. At Kunskapspartner, we also work with various companies in team environments, which I believe is a key component for success in any change management projects”.

Vill du komma i kontakt med Givi Kokaia?