Självreflektion leder till framgång och personlig utveckling

Självreflektion och ledarskap

Som ledare är tillgänglighet för andra en viktig del i vardagen. Det kan innebära hektiska dagar där timmarna inte riktigt tycks räcka till.

Nancy J. Adler, professor i organisatoriskt beteende, beskriver vikten av självreflektion kopplat till ledarskap som ett av framgångsrecepten för att hinna med samt utveckla och stärka ledarskapet ännu mer.

Adler lyfter fram tre egenskaper som är viktiga hos en ledare. Egenskaperna går ut på att se och uppmärksamma vad som sker runt omkring, förstå utmaningar och lösningar på det som sker och framför allt agera innan andra gör det.

Tillsammans möjliggör dessa egenskaper, för varje ledare, att ta vara på sitt unika perspektiv att se på saker. Genom självreflektion kan man ta till vara på och utveckla ovanstående karaktärsdrag.

Självreflektion ett framgångsrecept för ledarskap

Vikten av att arbeta med självreflektion är någonting som delas av flera forskare inom ledarskap. Paul Nesbit, forskare inom beteendevetenskap uttrycker att självreflektion bidrar till en ökad medvetenhet, som är en viktig komponent för framgång. Leslie Wilk Braksick, doktorand inom industriell organisationspsykologi och författare av boken Unlock behavior and unleash profit, betonar att självreflektion bidrar till individens personliga utveckling.

Kom igång med självreflektion

Det finns uppenbarliga fördelar med självreflektion. Nedan kommer några konkreta tips som Adler lyfter fram för att komma igång:

1. Köp en journal och skriv ner dina tankar. Kognitionsforskare har funnit fler effektiva fördelar med handskrivning, bland annat hjärnans förmåga att fokusera.

2. Var disciplinerad och boka tid för reflektion. Planera in ett kort möte med dig själv (15-30 min) och använd denna tid för självreflektion.

3. Hitta en lugn och tyst plats. Det är så lätt att bli störd med andra måsten och åtaganden. Med en lugn och tyst plats undviker du detta.

4. Skapa en daglig rutin. Gör självreflektionen till en rutin och välj en tid där du kan genomföra detta en gång om dagen.

5. Anteckna ner allt som du tänker på. Du behöver inte ha en tydlig struktur till en början. Det viktiga är att du skriver ner det du tänker på.

6. Håll journalen privat. Journalen bör vara en privat plats för dina tankar. Dessa reflektioner kommer bidra till nya perspektiv som är ovärderliga.

Har du svårt att komma igång? Börja med att ställa dig själv frågorna: Hur mår jag just nu och har jag lärt mig någonting nytt idag?

Vill du veta mer om hur du som verksamhetsledare kan bygga upp ett ledarskap med större självreflektion, medvetenhet och individuell utveckling?