STRATEGY BOOTCAMP 2023

Skapa en tydlig strategi på tre veckor

För de flesta företag inleds strategiplanering under hösten. Varför inte bespara värdefull tid och kom förberedd till strategiarbetet, redan innan september?

Under sex tillfällen mellan 10-28 augusti, med möjlighet till en kostnadsfri uppföljning den 31 augusti, kommer ni att få vägledning och support i att skapa er affärsstrategi för 2024. På ett effektivt sätt och med en handlingskraftig metod rustar vi er styrelse och företagsledning inför det kommande året.

Varför ett strategi-bootcamp?

Vårt bootcamp utrustar dig med en robust strategisk verktygslåda som gör att du kan fatta välgrundade och effektiva beslut. De kunskaper och insikter som du får kan avsevärt förbättra din förmåga att navigera i komplexa affärslandskap.

Kunskap är makt, och i affärsvärlden är det en konkurrensfördel. Genom att fördjupa din förståelse för strategisk planering och genomförande kan du ligga före dina konkurrenter och driva din organisation till nya höjder. 

Vårt bootcamp är tidseffektivt och genomförs på enbart 3 veckor. Vi blandar både teori med praktik. Du får möjlighet att utbildas samtidigt som du får tid att skapa strategi med hjälp av våra experter.

Vad du kan förvänta dig

  • Skapa en skräddarsydd affärsstrategi, från komplex till lättförstådd och enkel
  • Du får råd och vägledning av experter längst vägen
  • Praktisk erfarenhet och en faktiskt produkt i slutet av bootcampet
  • Nätverksmöjligheter med flera andra företag
  • Vår relation tar inte slut efter tre veckor - du får fortsatt stöd efter programmet
  • Du investerar inte enbart i en bootcamp, men en förändringsresa som höjer ditt företag