22 november 2023

Strategi, kultur, organisation – hur allt hänger ihop