fbpx

Utveckla en tydlig strategi för alla i verksamheten

Strategiutveckling handlar om vilka mål ditt företag har och hur ni skall nå dem. En företagsstrategi besvara på frågorna: Var är vi i dag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Ofta finns olika uppfattningar i ledningsgruppen om alla dessa tre frågor och ibland har styrelsen en ytterligare annorlunda uppfattning. För att enas kan det vara bra att ta in en extern neutral part. Att arbete med företagets strategi är som att justera i bolagets DNA vilket skall göras med försiktighet och medvetenhet om konsekvenserna. Engagera därför någon som gjort detta tidigare och känner till fallgropar och genvägar, eller prova på egen hand, det kan fungera det också.

Se videon ovan som beskriver vad strategiutveckling är och hur vi arbetar med strategisk agenda på Kunskapspartner

20

Över 20 års samlad erfarenhet

200

Hjälpt över 200 företag och organisationer

350

Över 350 levererade projekt

Varför behövs en tydlig strategi?

Att ta fram en strategi med rätt prioriteringar kan kännas som en stor utmaning. Det behövs en samsyn i ledningsgruppen, det påverkar flera intressenter och har till syfte att vägleda företaget framåt. Det blir inte lättare om man saknar en bra arbetsprocess och metodik. Riskerna för att ha en otydlig strategi företag permanent försämra sina resultat och sin långsiktiga konkurrensförmåga, därför att de drabbas av:

  • Mindre motivation och engagemang som försämrar företagskulturen.
  • Bortkastad energi och slöseri av resurser på företaget.
  • Missade tillfällen till innovation, tillväxt och lärande.
  • Upprepning av misslyckade strategier, som leder till villrådighet och initiativlöshet.
  • Lägre lönsamhet i företaget.

Strategi, struktur och styrning för din verksamhet

Vi ser det som vår uppgift att utmana invanda mönster, tillföra ny kunskap och driva utvecklingsprocessen framåt. Det gör vi genom att skapa en tydlig strategi, struktur och styrning i er verksamhet. Med en strategi som involverar era medarbetare i arbetsprocessen skapar ni engagemang, förtroende och en stark känsla av delaktighet. Med struktur i arbetsprocessen skapas tydlighet och mesta möjliga värde för medarbetare över en lång tid. Med väl valda metoder och verktyg skapas goda förutsättningar för styrning och att arbetet förankras.

En strategisk agenda som vägvisare

Men det svåraste med en strategi är att alla medarbetare tar till sig strategin så att den genomsyrar hela organisationen. Detta görs genom att förenkla och bryta ner strategin till minst antal komponenter som är viktiga för verksamheten att känna till. Strategin kan synliggöras i ett komprimerat format vilket gör det lättare för alla medarbetare att förstå företagets långsiktiga plan. Den strategiska agendan bidrar till: 

  • enkelhet och minimalism i företags långsiktiga plan.
  • en övergripande bild som genomsyrar hela organisationen.
  • tydlighet för medarbetare vid implementering.
  • tydligare uppföljning och styrning vid nya verksamhetsår.

Vad kan en tydlig strategi bidra till?

Basen för ett lyckat strategiarbete bygger på att skapa samsyn i ledninsgruppen som sedan involverar medarbetare på ett positivt sätt. Den strategiska agendan har utvecklats och förfinats av oss Kunskapspartner i över 20 år. Med en strategisk agenda som underlag skapas en tydlig strategi, struktur och styrning  Genom att använda Strategisk agenda år efter år lär sig ledningen och organisationen alltmer att kunna identifiera och fokusera på rätt frågor, faktorer och svar som hjälper dem vidare i utvecklingen av verksamheten.

Strategi blir en del av ert sätt att arbeta istället för en aktivitet som ledningen ägnar sig åt några gånger per år.

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

I arbetet med att formulera och sätta strategin för Läckeby Water Group tog vi hjälp av Kunskapspartner. De strukturerade och drev arbetet tillsammans med Ledningsgruppen. Arbetet resulterade i en enad och tydlig väg framåt för hela Läckeby Water Group. Strategin har summerats i en användarvänlig strategisk agenda, som vi är mycket nöjda med. Med Kunskapspartners breda kompetens och inspirerande arbetssätt har vi hållit tempo i genomförandet och kvalitet i slutresultatet.