Medarbetarundersökning

Behöver vi välja mellan strategi eller kultur?

”Culture eats strategy for breakfast” – är ett välkänt citat som nyligen använts i artikeln ”The Leader’s guide to Corporate Culture” i Harvard Business Review. Som tur är behöver företag inte välja utan kan arbeta med både strategi och kultur. Företag som lyckas bäst har en kultur som är i samklang med strategin. För att kartlägga medarbetarnas attityder och syn på verksamheten har vi på Kunkapspartner ett verktyg Attitudes@Work (A@W), som effektivt kartlägger medarbetarnas attityder i 7 viktiga perspektiv. Att kontinuerligt använda A@W är ett utmärkt sätt att säkra företagens fortsatta framgång inom strategi och kulturarbete.

Nordic Drugs är ett lysande exempel på hur företag och organisationer aktivt kan arbeta med resultatet från undersökningar för att utveckla verksamheten. Under åren har de gjort en markant förflyttning i positiv riktning.


”A@W är ett viktigt instrument för oss i kommunikationen med personalen, som med relativt få frågor fångar upp ett representativt resultat som presenteras på ett förståeligt sätt för ledningsgrupp och personal. Verktyget visar även tydligt de förbättringar som vi har uppnått sedan föregående undersökningar, och framtida förbättringsområden. Det blir tydligt för alla vad vi faktiskt har gjort och vad vi behöver göra”

Anders Löfgren – Nordic Drugs

Vill du veta mer om Attitudes@Work och hur vi arbetare med strategiska medarbetarundersökningar?