Medarbetarundersökning

Behöver vi välja mellan strategi eller kultur?

”Culture eats strategy for breakfast” – är ett välkänt citat som nyligen använts i artikeln ”The Leader’s guide to Corporate Culture” i Harvard Business Review. Som tur är behöver företag inte välja utan kan arbeta med både strategi och kultur. Företag som lyckas bäst har en kultur som är i samklang med strategin. För att kartlägga medarbetarnas attityder och syn på verksamheten har vi på Kunkapspartner ett verktyg Attitudes@Work (A@W), som effektivt kartlägger medarbetarnas attityder i 7 viktiga perspektiv. Att kontinuerligt använda A@W är ett utmärkt sätt att säkra företagens fortsatta framgång inom strategi och kulturarbete.

 

Ängelholmshem AB är ett lysande exempel på hur företag och organisationer aktivt kan arbeta med resultatet från undersökningar för att utveckla verksamheten. Under åren har de gjort en markant förflyttning i positiv riktning.

”Attitudes@Work har en väldigt bra struktur som utvärderar sju olika perspektiv. Alla kan ta det till sig, det är inte för abstrakt, men det är inte heller för enkelt – det är en bra balans. Med underlaget kan vi sedan gå igenom resultatet med varje enskild avdelning och ta beslut på fokusområden för året. Kunskapspartner gör även ett gediget arbete med att definiera rimliga mål och vad de betyder för oss och vår värdegrund.”- Peter Scharff – Ängelholmshem

 

Nordic Drugs är ett annat företag som använt A@W under flera år för att utvärdera och

utveckla verksamheten i rätt riktning utifrån det som behövs på företaget.

”A@W är ett viktigt instrument för oss i kommunikationen med personalen, som med relativt få frågor fångar upp ett representativt resultat som presenteras på ett förståeligt sätt för ledningsgrupp och personal. Verktyget visar även tydligt de förbättringar som vi har uppnått sedan föregående undersökningar, och framtida förbättringsområden. Det blir tydligt för alla vad vi faktiskt har gjort och vad vi behöver göra” Anders Löfgren – Nordic Drugs

För mer information kring företagskultur är ni välkomna att kontakta oss! Om ni är intresserade av en artikel kring företagskultur är ni välkomna att kontakta oss.