Strategisk Agenda - Kunskapspartner

Strategisk Agenda – En vägledande plan för verksamhetens strategi

På Kunskapspartner arbetar vi med att göra saker begripliga. Det gör vi eftersom det begripliga går att använda praktiskt. En strategisk agenda är: ”Företagets övergripande plan som vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet”.

”Strategisk” från grekiska betyder ursprungligen konsten att leda trupp och betyder i överförd bemärkelse: viktig eller oundgänglig i förhållande till en handlingsplan, samt av högsta betydelse för att nå ett uppsatt mål.

”Agenda” från latin betyder att sätta i rörelse och driva på. En plan och/eller ett mål som vägleder ett beteende.

Efter flera års arbeta har vi på Kunskapspartner destillerat ned ur den vildvuxna terminologin och begreppsfloran inom strategi det lägsta antalet komponenter som är:

  • Nödvändiga
  • Sammantaget tillräckliga
    för att vägleda en hel organisation på resan framåt.

Vår lista på strategiska komponenter:

Vision – ett framtida önskvärt tillstånd, svaret på frågan varför finns vi? Visionen skapar identitet och stolthet i första hand för medarbetarna.

Affärsidé beskriver vad företaget gör och hur det tjänar pengar . Den svarar på tre frågor:

  1. Vem är vi och vad särskiljer oss (från kollegorna i branschen)?
  2. Vilken är vår produkt (varor och tjänster)?
  3. Vilka är våra kunder?

Övergripande mål i viktiga dimensioner för hela verksamheten. Ekonomi brukar vara en av dimensionerna och väl så viktigt är att målsätta de aktiviteter och processer som pågår för att generera det ekonomiska resultatet.

Strategiska teman är de fokusområden som är viktigast för att förflytta hela verksamheten i rätt riktning de kommande åren.

Handlingsplanen stakar ut de aktiviteter vi tillsammans behöver genomföra, vem som ansvarar för att de blir gjorda och när de kommer att vara färdiga.

Tar vi bort någon av dessa komponenter kommer förvirringen i organisationen att öka, bygger vi på med fler strategi-komponenter kommer förvirringen också att öka.

Är du intresserad av strategi eller strategisk agenda?