fbpx

Konsulter i Skåne inom strategisk verksamhetsutveckling

Oavsett om ett företag behöver hjälp med att tydliggöra riktlinjerna för verksamheten, bli mer samtrimmade internt eller bygga en gemensam värdegrund, kan vi hitta en lösning som skapar värde för företaget.

När vi leder ett utvecklingsarbete utgår vi från byggstenarna, strategi, struktur och styrning. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för företagets medarbetare att själva fatta beslut som går i linje med bolagets utveckling.

Vi ser det som vår uppgift att utmana invanda mönster, tillföra kunskap och driva förändringsprocessen framåt. På så sätt kan vi rusta företag och deras medarbetare att nå framgång – och självklart har vi roligt längs vägen.

Att våga vinna med förändring i fokus

Förändring är ett tillstånd. För många medarbetare ett jobbigt tillstånd, för andra en del av spänningen i tillvaron – ständigt något nytt på gång. Däremot är inget beständigt. Företag utvecklas och växer. Företag ställs inför nya utmaningar när konkurrensen hårdnar och nya möjligheter uppstår när kunskapen ökar. Allt stavas förändring.

För att driva förändringsprojekt finns åtminstone tre krav som behöver vara uppfyllda: ledningens aktiva stöd, medarbetarnas engagemang samt tydlighet och konsekvens. För att säkerställa att alla involverade arbetar i samma riktning förbereder vi strategiska förändringar grundligt och strukturerat, med människan i fokus.