Strategiutveckling

Vilka mål har ditt företag och hur ska ni gå tillväga för att nå dem? Att positionera sig rätt inför framtiden kan kännas som en stor utmaning. Våra strategikonsulter hjälper er att ta fram en övergripande strategisk plan för verksamhetens utveckling på såväl lång som kort sikt. 

En strategi bör besvara frågorna: Var är vi i dag? Vart vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Med andra ord bör en korrekt analys av nuläget göras, en tydlig målbild upprätthållas och en plan för hur ni ska nå målet skapas. För att lyckas med detta gäller det att involvera hela organisationen. En strategi som kräver medarbetarnas delaktighet skapar engagemang och ger utrymme för personligt ansvar.

I arbetet med att formulera och sätta strategin för Läckeby Water Group har vi tagit hjälp av Kunskapspartner. Kunskapspartner har strukturerat och drivit arbetet tillsammans med Ledningsgruppen och Ledningsgruppens medlemmar. Arbetet har resulterat i en enad och tydlig väg framåt för hela Läckeby Water Group. Strategin har summerats i en användarvänlig strategisk agenda, som vi är mycket nöjda med.

Med Kunskapspartners breda kompetens och inspirerande arbetssätt har vi hållit tempo i genomförandet och kvalitet i slutresultatet. Vi är mycket nöjda med såväl Kunskapspartners bidrag som slutresultatet och jag rekommenderar därför Kunskapspartner när det gäller att formulera strategiska förändringar.

Peter Hjelm
CEO, Läckeby Water Group

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

Lennart Albertsson
f.d. VD, Kemira Kemi