fbpx

Teamutveckling

Högpresterande team är beroende av varandra, strävar mot samma mål och låter helheten gå före individuella intressen. De har en hög grad av tillit till varandra och ett gemensamt ansvarstagande för att uppsatta mål ska nås.

Det kanske låter självklart, men att lyckas som team kräver både vilja och engagemang. Att bli ett högpresterande team kan ta alltifrån 3-12 månader. Med en god struktur och en tydlig handlingsplan kan alla team uppnå resultat.

Så arbetar vi med teamutveckling

Vi använder oss av modeller och strukturer som vi av erfarenhet vet fungerar. En effektiv metod är den så kallade DISC-analysen. Genom att låta företagets medarbetare göra denna analys blir det tydligt vilka styrkor som finns inom teamet och vilka förbättringsområden ni kan behöva lägga extra energi på.

Vi arbetar även med Susan Wheelans fyrstegsmodell för högpresterande team och skapar förståelsen för processen och hur ledarskapet går hand i hand med teamutvecklingen.

Vi på Kunskapspartner hjälper dig och ditt företag att sätta upp gemensamma mål samt skapa en positiv kultur och ett starkt deltagande.