fbpx

En digital strategi med digital scorecard som vägvisaren

Den digitala världen är här för att stanna. Medan digitalisering av operationella förbättringar är i ständig rörelse, är även digitala strategier ut mot kunder (B2C) och företag (B4B) likväl så viktiga. När vi pratar om digital strategi, handlar det om hur vi genom ett helhetsperspektiv formar och kopplar samman företagets digitala aktiviteter med sälj- och marknadsföring. Med denna utgångspunkt kan företag få en mer passande, realistisk och aktuell översikt på vad en riktig digital strategi faktiskt handlar om.

Kunskapspartner har ett unikt samarbete med Dr. Edward Nugent, grundaren av Digital Scorecard där vi är certifierade konsulter, samt nationella representanter i Sverige. Det betyder att vi är det första konsultföretaget som har tagit steget till att utföra Digitala Strategi projekt som är dels process-orienterade, samt anpassade för företag med eller utan tidigare digital kompetens.

En kort video om Digital Scorecard och hur vi arbetar med verktyget

Digital Strategi

Digital Scorecard är en nulägesanalys som bidrar med att sätta det digitala arbetet på företagsagendor. Syftet med Digital Scorecard är att skapa en bild för företag hur de sköter sin digitala närvaro.

Projektet Digital kompetens i styrelse och ledning

Under 2019 har vi på Kunskapsprtner fått förtroendet att utföra ett uppdrag som varit finansierat av Tillväxtverket och Region Skåne, där vi tillsammans med Packbridge träffat över 200 företag och arbetat aktivt med 15 utvalda företag för att implementera deras digitala strategi. Se videon till höger för mer information om projektet.

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter så skickar vi ett produktblad till dig!