Maktparadoxen avgör vilka chefer som håller i längden

Därför förvandlas vissa chefer till impulsiva egoister

Begreppet maktparadoxen myntades av den amerikanska psykologiforskaren Dacher Kelter, verksam vid University of California i Berkeley. Han har ägnat decennier åt att forska kring vad som ger människor makt och inflytande samt vad som sker därefter.

Kelter menar att det som krävs för att uppnå inflytande är positiva beteenden som entusiasm, omtänksamhet, generositet, aktivt lyssnande och ett visat intresse för andra människor. Dessa beteenden gör alltså att inflytandet ökar över tid och så småningom kan leda till en viss typ av makt.

Vad som sker när en person uppnått inflytande är att inflytandet korrumperar. Det innebär att de förmågor som behövdes för att nå fram till den inflytelserika positionen byts ut mot antisociala beteenden. Enligt Kelter blir personer som får inflytande mer impulsiva, mindre empatiska, mer risktagande och sämre på att se saker ur andras perspektiv.

Förändringen sker ofta snabbt och leder i förlängningen till att den uppnådda statusen går förlorad igen eftersom en ledare med dessa beteenden sällan uppskattas.

Maktparadoxen – så undviker du den

Maktparadoxen kan vara svaret på varför en del chefer tappar fotfästet, men långt ifrån alla ledare hamnar i dess fälla. Som chef är det viktigt att ha en etisk kompass och fortsätta vara en person som andra ser upp till.

För att behålla fötterna på jorden och förbli en förebild gäller det att bli medveten om sina beteenden. Att skapa strukturer och omge sig med personer som vågar tala om för en om man agerar på ett olämpligt sätt, kan vara en bra start.

Nedan följer fler tips på hur du kan göra för att undvika maktparadoxen:

Öva din empati

Lyssna aktivt. Rikta din kropp och dina ögon mot personen som pratar och förmedla ditt intresse med ett röstligt engagemang.
Innan ett möte – fundera på personen du ska träffa och vad som händer i hens liv.
Om någon kommer till dig med ett problem – bemöt hen med fraser som ”Jag är ledsen…” och ”Jag förstår att det känns tufft…”. Undvik att döma och ge råd.

Öva din tacksamhet

Skicka personliga och uppskattande mejl till medarbetare som gjort någonting bra.
Vid framgång – ge dina medarbetare en klapp på ryggen eller en high five.
Visa din uppskattning av en medarbetare inför dem andra i teamet.

Öva din generositet

Delegera några viktiga ansvarsområden till andra.
Spendera enskild tid med dem du leder.
Ge uppmärksamhet till alla som bidrar till ditt team och din organisations framgång.

På Kunskapspartner arbetar med ledarskap på olika sätt. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur, och på vilka sätt vi kan hjälpa dig.