Möteskultur - Kunskapspartner

Möteskultur – uppfriskande mötesrum

Den fysiska miljön är en av fyra hörnstenar i att skapa ett bra möte. Rummet ska stödja delaktighet, fokusering och ge energi. Hemma har du förmodligen rum du trivs i, nu vill vi ger er några tips på hur du skapar ett bättre möte redan nästa vecka genom att med små medel skapa trivsamma mötesrum.

Get the basics right! Se till att småsaker fungerar, släng torra whiteboard-pennor, kolla ventilation, testa projektorn före mötet.

Flexibilitet! Rummen ska kunna anpassas efter mötets olika syften, mål och aktiviteter. En nyckel för ett framgångsrikt möte är variation – också vad gäller möbleringen. Det ger energi att möblera om under mötets gång! Fundera vilken utformning som bäst passar de olika aktiviteterna under mötet. Passar det med öar under föreläsningen eller är det bättre med biosittning? walk-and-talk för gruppdiskussionen och stolar i ring utan bord för utvärderingen?

Kreativitet! Mötesrummet ska inbjuda till kreativitet, deltagande och skapande. Ett ensamt blädderblock längst fram i rummet, nja… In med material som aktiverar alla deltagare och inte bara mötesledaren!

Färg gör skillnad! Gröna färger skapar lugn och harmoni och passar bra för reflektion och i till exempel loungemiljöer. Gula färger ger energi, bidrar till kreativitet och passar därför bra för arbetsmötet. Kan ni inte måla om, så byt ut detaljer i rummet, kuddar, blommor etc.

Den sista punkten som kan vara avgörande för att kunna hålla ett bra möte, är att ha en god möteskultur.