Företagskonsult i Skåne - Alexander Størner

Välkommen till Kunskapspartner Alexander Juul Størner

Det är full fart på Kunskapspartner och vi är glada att välkomna Alexander till vårt team. Nedan följer en kort introduktion av Alexander:

En vilja att applicera sin kunskap och lärdomar i nya miljöer bidrog till att Alexander sökte sig till Kunskapspartner. Med en passion för att tydliggöra samband och kopplingar mellan utmaningar som individer och företag står inför, kompletterar Alexander vårt team med teorier från humaniora. Alexander har en kandidatexamen inom Socialantropologi från Lunds Universitet och har läst Corporate Entrepreneurship på University of Maryland i USA.

“Jag har alltid haft ett intresse av att föra människor samman. Detta genom att använda mig av den socialantropologiska metoden för att förstå människor och kulturer utifrån egna kontext, vilket är extra viktigt när vi möter människor i företag. Företagskultur är en central del i arbetslivet där beteende, kultur och framförallt en strategi inom dessa aspekter är alltmer viktigare idag”.

Vill du komma i kontakt med Alexander?