Varför behövs Value Proposition Canvas?

​​Value Proposition Canvas (VPC) är ett verktyg utformat i syfte att kartlägga olika kundsegements behov och paketera värdeerbjudanden därefter. Verktyget kartlägger vad ett kundsegment har för besvär (pains), vad de efterfrågar för fördelar (gains) samt vad de har för arbete som ska utföras (job to be done). 

Av vår erfarenhet upplever många företag utmaningar i skräddarsydd paketering av erbjudanden till olika mottagare. Detta leder till att verksamheten inte lever upp till sin potential och företaget går miste om stora möjligheter. Med hjälp av workshop i Value Proposition Canvas kan ditt företag lära er hur ett värdeerbjudande fram tas fram. 

Kunskapspartner_coronaviruset

Varför bör jag arbeta med Value Proposition Canvas?

Som företagare finns det ett stort behov att förstå dina olika kundsegment och hur du fångar deras intresse. VPC är viktigt eftersom du får bättre koll på hur du anpassar ditt värdeerbjudande efter kundsegment. VPC behandlar i kort hur du paketerar erbjudande efter mottagare.

Hur kan vårt team arbeta med feedback?

Arbetet med Value Proposition Canvas börjar med att du behöver definiera dina kundsegment. För varje kundsegment skapas därefter en VPC var man kartlägger aktuella arbetet som kunder behöver få utfört. 

Värdeerbjudandet delas upp som besvärsdämpare (pain relievers), fördelsskapare (gain creators) samt genom vilka produkter som erbjuds.

Digital arbetsplats

Hur går en workshop i VPC till?

På Kunskapspartner har vi arbetat med konstruktiv feedback i över 20 år. Genom åren har vi arbetat med allt från lättsammare feedback övningar, till svårare samtal. Vi har därför tagit fram en feedbackskola som är en rolig, utmanande och innehållsrik workshop framtagen av oss på Kunskapspartner i syfte att öka kunskapen om fördelarna med feedback. Workshopen är fyra timmar lång, leds av våra konsulter och innefattar följande:

  • Feedbackens betydelse för grupprocesser och gruppdynamik.
  • Konstruktiv feedback och varför ska vi använda oss av det.
  • Vem som får/bör ge konstruktiv feedback?
  • Bra respektive dåliga exempel på konstruktiv feedback?
  • Hur ges konstruktiv feedback på bästa sätt?
  • Praktisk övning i feedback

Vi erbjuder en kreativ workshop-process där vi hjälper er att arbeta vidare med konstruktiv feedback anpassade efter er verksamhet. Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra workshops så att ni kan fokusera på att förbättra er feedback. Vi blandar teori med diskussioner och använder oss av kreativa processledningsmetoder för att skapa dynamik och intresse. Efter en workshop i feedback får deltagarna ett hemarbete att repetera och reflektera kring innehållet för ökad inlärning, och samtidigt hålla fokus uppe.