fbpx

Konkurrentanalys

Vad är behovet av konkurrentanalyser?

Konkurrensen bland företag är högre än någonsin, om än förstås högre i vissa branscher än andra. Oavsett konkurrensnivå bör en konkurrentanalys vara en självklar del av er affärsplan. 

En konkurrentanalys är ett vägledande verktyg som används för att förstå i vilken riktning ni bäst utvecklar er verksamhet. Konkurrentanalysen kartlägger och ger er viktig information gällande hur konkurrensen på er marknad ser ut, men också vilka svagheter och styrkor de olika aktörerna besitter. Med det sagt finns det enligt vår erfarenhet stora utmaningar för företag att själva genomföra produktiva och givande konkurrentanalyser på egen hand. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp och få råd av objektiva utomstående aktörer som är experter på analyser. 

Varför bör vi arbeta med konkurrentanalyser?

När ni håller ett vaksamt öga på marknaden och granskar konkurrensen kan ni öka möjligheterna att ert företag bibehåller en stark marknadsposition. Konkurrentanalysen ger dig dels en överblick av konkurrenternas marknadsförings- och försäljningsstrategier, men även deras främsta styrkor och svagheter.

Hur kan vi arbeta med konkurrentanalyser?

Hur detaljerad din konkurrentanalys ska vara och vilka områden ni vill fokusera på är upp till er. För startups är det exempelvis viktigare att analysera marknaden som helhet, medan etablerade företag istället fokuserar på nya, enstaka konkurrenter. Men oavsett hur djupgående ni gör er analys bör ni alltid inkludera: 

 • nuläge och målgrupp 
 • konkurrenssituationen
 • SWOT-analys 
 • Positionering

Konkurrentanalysen är värdelös utan en detaljerad granskning av nuläget och din målgrupp. Att först identifiera och förstå ditt företags position på marknaden idag samt ha koll på dina kunder och deras köpbeteende är essentiellt. Saknas denna information är det en god ide att börja med en marknadsanalys.  

Därtill, i syfte att skapa en stark konkurrentanalys behöver ni veta exakt vad som krävs för att ert företag ska bli bättre än dina konkurrenter. Därför ska ni börja med att identifiera och hämta information om var och en av era konkurrenter. Är konkurrensen i er bransch hög kan det räcka med att välja ut de tre eller fyra allra främsta.

En väl utförd konkurrentanalys mynnar ofta ut i en hel del data. För att organisera datan på ett effektivt sätt är det en god idé att göra en SWOT-analys. SWOT är en akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot på svenska). SWOT-analysen är ett verktyg som konkretiserar och sammanfattar den mest viktiga informationen.

Slutligen bör resultatet av konkurrensanalysen leda till att ert företag identifierar en konkurrenskraftig position på marknaden.

Kunskapspartner strategiska beslut

Hur jobbar Kunskapspartner med konkurrentanalyser?

I syfte att öka kunskapen om konkurrensen på just er marknad erbjuder Kunskapspartner att bistå hjälp med konkurrentanalyser. Analysen leds av våra konsulter och mynnar ut i en dynamisk och objektiv kartläggning av konkurrensen. Vi har ett unikt team av konsulter som arbetar med konkurrentanalyser inom flera sektorer. 

Utifrån er verksamhet och frågeställning tar vi fram de bästa förutsättningarna för en lyckad och givande konkurrentanalys. Med unika verktyg analyseras konkurrensen ur olika synvinklar: 

 • Identifiering och djupgående beskrivning av konkurrenter 
 • HIGH vs LOW konkurrens
 • Överblick av målmarknad
 • Detaljer gällande hur er produkt skiljer sig från konkurrenter
 • Jämförelse av prissättningsmodeller
 • Beskrivning av kundernas omdömen för respektive konkurrent.
 • Analys av marknadsföringsstrategier

Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra analyser så att ni kan fokusera på att förbättra er verksamhet. Vi blandar analys med diskussioner och använder oss av kreativa metoder för att hitta värdefull information. Efter en analys i får hjälper vi er reflektera kring innehållet och vad det innebär för er verksamhet.

Edda Carlhenricsdotter

Edda Carlhenricsdotter
Kontakta mig gällande nulägesanalyser!

 • edda.carlhenricsdotter@kunskapspartner.se
 • +46 727285515

Vad kostar våra nulägesanalyser?

Vi erbjuder en mängd olika nulägesanalyser. Prissättningen varierar beroende på omfattning av analysen samt tidsåtgång för arbetet. Utför vi enbart en av våra fem analyser kostar det 25 tkr, medan fler analyser ger ett större pris. Gör vi samtliga analyser blir priset rabatterat, det vill säga att ni får fem analyser för priset av fyra, 100 tkr.

Är ni osäkra på vilken nulägesanalys som er verksamhet har behov av? Hör av er till oss så kan vi skräddarsy en lösning efter era behov.