fbpx

Kundanalys

Vad är behovet av kundanalyser?

Som företagare kan det finnas begränsade sälj- och marknadsföringsresurser som krävs för att fokus måste därför ligga på kunder och prospekt som ger mest tillbaka. I det prioriteringsarbete krävs att kunna besvara vilka kunder företaget ska fokusera på. Genom att skaffa djupgående förståelse för drivkrafter, behov och önskemål som era kunder har när de tar sina köpbeslut, kan ni effektivisera er sälj- och marknadsföringsstrategi samt bättre segmentera kunderna utifrån drivkrafter och intressen. Rätt typ av marknadsföring till rätt typ av målgrupp helt enkelt. Men det finns en utmaning att som företag bibehålla ett objektivt förhållande i analysens genomförande. Mot denna bakgrund kan det vara en god ide att ta hjälp och få råd av utomstående aktörer som är experter på analyser.

vd-utbildning

Varför bör vi arbeta med kundanalyser?

På en marknad med hög konkurrens är det essentiellt att beslutsunderlaget är faktabaserat, ändå är det många företag som fattar beslut på magkänsla. För att arbeta faktabaserat behövs fakta och företaget behöver genomföra en kundanalys. Kundanalyser är viktigt eftersom den leder till att strategiska aktiviteter som kundrekrytering, kundutveckling och motverkande av kundavhopp optimeras.

Hur kan ni arbeta med kundanalyser?

När ni arbetar med en kundanalys är det viktigt att fastställa syftet och hur resultatet avses användas. När syftet och användningsområdet är fastställt behöver ni formulera frågeställningar. Följande frågor bör besvaras i kundanalysen: 

  • Vilka är våra kunder?
  • Vilka är våra nya kunder?
  • Vilka är våra viktigaste kunder?
  • Vilka kunder har vi förlorat?
  • Vilka kunder har vunnits tillbaka?
  • Stämmer responderande målgrupp överens med tänkt målgrupp?
  • Hur lönsamma är enskilda kunder och kundgrupper? 
  • Vilken frukt är lågt hängande, dvs var finns minsta motståndet för intäktsökningar?

En kundanalys bör genomföras kontinuerligt med jämna mellanrum för att säkerställa att ni hela tiden jobbar på rätt spår. Därtill fyller aktivt arbete med kundanalyser ett annat behov, nämligen att kunna dra rätt slutsatser och kontinuerligt validera er strategi.

Hur jobbar Kunskapspartner med kundanalyser?

I syfte att öka kunskapen om just er kunder erbjuder Kunskapspartner att bistå hjälp med kundanalyser. Analysen leds av våra konsulter och mynnar ut i en dynamisk och objektiv kartläggning av kunderna. Vi har ett unikt team av konsulter som arbetar med kundanalyser inom flera sektorer. 

Utifrån er verksamhet och frågeställning tar vi fram de bästa förutsättningarna för en lyckad och givande kundanalys. Vi hjälper er extrahera det viktigaste i er kunddata och med unika verktyg analyseras och berikas denna data så att ert företag kan använda den i er dagliga arbete med sälj- och marknadsföring. 

Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra analyser så att ni kan fokusera på att förbättra er verksamhet. Vi blandar analys med diskussioner och använder oss av kreativa metoder för att hitta värdefull information. Efter en analys i får hjälper vi er reflektera kring innehållet och vad det innebär för er verksamhet.

Edda Carlhenricsdotter

Edda Carlhenricsdotter
Kontakta mig gällande nulägesanalyser!

  • edda.carlhenricsdotter@kunskapspartner.se
  • +46 727285515

Vad kostar våra nulägesanalyser?

Vi erbjuder en mängd olika nulägesanalyser. Prissättningen varierar beroende på omfattning av analysen samt tidsåtgång för arbetet. Utför vi enbart en av våra fem analyser kostar det 25 tkr, medan fler analyser ger ett större pris. Gör vi samtliga analyser blir priset rabatterat, det vill säga att ni får fem analyser för priset av fyra, 100 tkr.

Är ni osäkra på vilken nulägesanalys som er verksamhet har behov av? Hör av er till oss så kan vi skräddarsy en lösning efter era behov.