fbpx

Marknadsanalys

Vad är behovet av marknadsanalyser?

Marknaden befinner sig i ständig utveckling och i dagens globala ekonomier är sambanden mer komplexa och förutsättningarna mer föränderliga än någonsin. Vare sig ni är nya på marknaden eller ett väletablerade företag är en marknadsanalys en bra metod i syfte att förbättra sina förutsättningar för fler vunna affärer. Följaktligen ger en marknadsanalys också er ett försprång gentemot konkurrenter.  Men det finns en utmaning att som företag bibehålla ett objektivt förhållande i analysens genomförande. Mot denna bakgrund kan det vara en god ide att ta hjälp och få råd av utomstående aktörer som är experter på analyser.

Kunskapspartner_strategi_miniatyr

Varför bör jag arbeta med marknadsanalyser?

En marknadsanalys är viktig eftersom den erbjuder essentiell information gällande vilka möjligheter, risker etc. som finns på dagens marknad. Handlar det om investeringar eller andra satsningar kommer du vara den som gör rätt i att se till att det utförs en professionell marknadsanalys. Det är just marknadsanalysen som gör att ni som utför satsningen får koll på hur stora eller små möjligheter ni har att lyckas.

Hur kan jag arbeta med marknadsanalyser?

Marknadsanalyser bör genomföras kontinuerligt, gärna på löpande basis och utgöra en en naturlig del i er verksamhet. Marknadsanalys ger en bild av den rådande marknaden som ni är verksamma i eller funderar bli verksamma i.  Syftet är att ge företaget en överblick om konkurrenter, risker, framtidsprognoser och vilka affärsmöjligheter som finns. Resultatet hjälper er att utforma strategier och handlingsplaner. 

Att förstå potentialen i att implementera och genomföra analyser, samt lära organisationen att utnyttja insikterna är direkt avgörande för att vara konkurrenskraftig över tid.

Kunskapspartner_hållbarhetsstrategi_miniatyr

Hur jobbar Kunskapspartner med marknadsanalyser?

I syfte att öka kunskapen om just er marknad erbjuder Kunskapspartner att bistå hjälp med marknadsanalyser. Analysen leds av våra konsulter och mynnar ut i en dynamisk och objektiv kartläggning av marknaden. Vi har ett unikt team av konsulter som arbetar med marknadsanalyser inom flera sektorer. För våra kunder innebär detta en insikt i hur investeringar, affärsmöjligheter och risker kan påverka ekonomiskt utfall lokal, regional, nationell eller internationell nivå

Utifrån er verksamhet och frågeställning tar vi fram de bästa förutsättningarna för en lyckad och givande marknadsanalys. Vi analyserar marknaden och branschen genom att analysera marknadens storlek, tillväxt, konkurrens, etableringshinder, trender, substitut, samt andra värdeskapande parametrar.

Därutöver identifierar vi: 

  • Vilka bolag går bättre eller sämre än marknaden 
  • Vilka underliggande drivkrafterna finns det och hur påverkar dessa tillväxt och dynamik?
  • Hur påverkar marknaden företagets möjligheter till värdeskapande och vilka är de största riskerna?

Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra analyser så att ni kan fokusera på att förbättra er verksamhet. Vi blandar analys med diskussioner och använder oss av kreativa metoder för att hitta värdefull information. Efter en analys i får hjälper vi er reflektera kring innehållet och vad det innebär för er verksamhet.

Edda Carlhenricsdotter

Edda Carlhenricsdotter
Kontakta mig gällande nulägesanalyser!

  • edda.carlhenricsdotter@kunskapspartner.se
  • +46 727285515

Vad kostar våra nulägesanalyser?

Vi erbjuder en mängd olika nulägesanalyser. Prissättningen varierar beroende på omfattning av analysen samt tidsåtgång för arbetet. Utför vi enbart en av våra fem analyser kostar det 25 tkr, medan fler analyser ger ett större pris. Gör vi samtliga analyser blir priset rabatterat, det vill säga att ni får fem analyser för priset av fyra, 100 tkr.

Är ni osäkra på vilken nulägesanalys som er verksamhet har behov av? Hör av er till oss så kan vi skräddarsy en lösning efter era behov.