fbpx

Omvärldsanalys

Vad är behovet av en omvärldsanalys?

Vi lever i en global värld vilket för er som företagare innebär att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad som sker omvärlden. Utvecklingen går snabbt framåt och förutsättningarna på marknaden ändras konstant. I syfte att etablera eller behålla en stark position, samt lyckas i det vardagliga arbetet måste ni hålla koll på händelser i branschen, samtalen kring ert varumärke och era konkurrenter. 

En omvärldsanalys är ett vägledande verktyg som används för att förstå i vilken riktning ni bäst utvecklar er verksamhet. Omvärldsanalysen kartlägger och ger er viktigt information gällande olika externa faktorerna som är essentiella för utvecklingen av ert företag. Med det sagt finns det enligt vår erfarenhet stora utmaningar för företag att själva genomföra produktiva och givande omvärldsanalyser på egen hand. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp och få råd av objektiva utomstående aktörer som är experter på analyser.

Strategisk agenda

Varför bör vi utföra en omvärldsanalys?

Omvärldsanalysen är viktig eftersom den genererar en situationsöverblick och essentiellt beslutsunderlag, i samband med att att externa faktorer undersöks. När ni håller ett vaksamt öga och granskar vad som händer i omvärlden kan ni öka möjligheterna att ert företag använder rätt strategi och bibehåller en stark marknadsposition. Genom att använda insikter från en omvärldsanalys kan ni i högre utsträckning syna marknaden, fatta rätt beslut och hitta nya kunder.

Hur kan vi arbeta med omvärldsanalyser?

En bra omvärldsanalys svara på frågorna: Vilka processer och händelser äger rum i vår omvärld? Hur påverkar det företagets möjligheter att nå sina mål? I samband med att svaren på föregående frågor definieras kan olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och åtgärder genomföras. 

När ni arbetar med omvärldsanalys finns två framstående modeller i centrum; PEST och Porter’s five forces. PEST är en strategisk analysmodell som identifierar makrofaktorerna politik, ekonomi, sociala faktorer och teknologi. Modellen är även till hjälp för att bättre förstå strategiskt smarta positioneringar för företag, och i vilken riktning ett företag bör fokusera utveckling och investeringar. 

Porter’s five forces beskriver krafter som påverkar marknadsdynamiken inom branschen. Modellen används för att analysera kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, produktsubstitut, konkurrens från nyetablerade aktörer samt konkurrens mellan befintliga aktörer.

Digital arbetsplats

Hur jobbar Kunskapspartner med omvärldsanalyser?

I syfte att öka kunskapen om vad som sker runt omkring er verksamhet, stort som smått, erbjuder Kunskapspartner att bistå hjälp med omvärldsanalyser. Analysen leds av våra konsulter och mynnar ut i en dynamisk och objektiv kartläggning av omvärlden. Vi har ett unikt team av konsulter som arbetar med omvärldsanalyser inom flera sektorer. 

Utifrån er verksamhet och frågeställning tar vi fram de bästa förutsättningarna för en lyckad och givande omvärldsanalys. Med unika verktyg analyseras omvärlden ur olika synvinklar. 

Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra analyser så att ni kan fokusera på att förbättra er verksamhet. Vi blandar analys med diskussioner och använder oss av kreativa metoder för att hitta värdefull information. Efter en analys i får hjälper vi er reflektera kring innehållet och vad det innebär för er verksamhet.

Edda Carlhenricsdotter

Edda Carlhenricsdotter
Kontakta mig gällande nulägesanalyser!

  • edda.carlhenricsdotter@kunskapspartner.se
  • +46 727285515

Vad kostar våra nulägesanalyser?

Vi erbjuder en mängd olika nulägesanalyser. Prissättningen varierar beroende på omfattning av analysen samt tidsåtgång för arbetet. Utför vi enbart en av våra fem analyser kostar det 25 tkr, medan fler analyser ger ett större pris. Gör vi samtliga analyser blir priset rabatterat, det vill säga att ni får fem analyser för priset av fyra, 100 tkr.

Är ni osäkra på vilken nulägesanalys som er verksamhet har behov av? Hör av er till oss så kan vi skräddarsy en lösning efter era behov.