fbpx

Utvärderingar som ökar effektiviteten i er bolagsstyrning

När ni utvärderar er bolagsstyrning tillåter ni tid för eftertanke och reflektion inom viktiga områden för er verksamhets riktning. Genom att periodiskt utvärdera bolagsstyrningen, kan ni säkerställa att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och effektivt. Vi ger dessutom ett konkret underlag med fokusområden så att ni kan fokusera på rätt strategiska frågor.

Utvärdera

Skapa samsyn kring nuläget tillsammans med dina kollegor

Prioritera

Identifiera de mest kritiska förbättringsområdena

Implementera

Skapa handlingsplaner för de prioriterade fokusområdena

Varför utvärdera bolagsstyrningen?

Som en del av styrelsen eller ledningsgruppen har ni ett ansvar att leda ert företag framåt. Genom att utvärdera er sammansättning, era kompetenser och förmågor kan ni prioritera de åtgärder som behövs för bolaget och därmed optimera er effektivitet. Med en utvärdering av er bolagsstyrning, kan ni mäte hur arbetet fortlöper, samt spåra förändringen och utvecklingen över tiden. Ett komplett underlag underlag för att öka er effektivitet.

Våra olika utvärderingar

  • Styrelse

    Board@Work är framtagen för att hjälpa styrelseordförande och styrelsemedlemmar för att mäta sin effektivitet. Ert arbete utvärderas utifrån 11 perspektiv för att få en bättre förståelse och grund i er styrelsekomposition, kunskaper och förmågor.

  • Ledningsgrupp

    Management@Work är framtagen för att utvärdera ledningsgruppens effektivitet. Som ledningsgrupp får ni en tydlig bild av era förbättringsmöjligheter i teamet. Som styrelsemedlem eller ägare får du en god bild över hur det dagliga operativa arbetet bedrivs av den tillsatta ledningsgruppen.

  • VD

    CEO@Work är framtagen för att utvärdera Vd:ns arbete utifrån ett 360 graders perspektiv. Med huvudansvar för verksamheten behöver er Vd hålla ihop den röda tråden i bolagsstyrningen.  Som Vd får du en tydlig och strukturerad återkoppling på ditt arbete. Som styrelsemedlem eller ägare får du tydlig bild över hur ni kan stötta er Vd bättre.

Arbetsprocessen

Hur kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av en styrelseutvärdering, eller vill du veta mer? Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!