Värdet av en kaffepaus

Värdet av en kafferast

Sedan kaffet kom till Sverige 1685 har fikakulturen växt sig stark och är nu en social institution tätt förknippad med den svenska själen. På jobbet lägger vi 60 timmar – eller 7,5 arbetsdagar – om året på fikapauser.

Genom brittiska glasögon har författaren och föreläsaren Colin Moon grävt djupare i den svenska kulturen och han har en speciell syn på våra fikapauser. ”Jag har hört chefer som kommer till Sverige och klagat på att de anställda bara dricker kaffe och fikar. Då brukar jag säga att de ska stå där själva och ta en kaffe – för det är aldrig bara fikapauser, det är den bästa teambuildingen som finns. ”

Fikarasten är också ett viktigt verktyg när vi jobbar med strategiskt förändringsarbete. I utvärderingen av ett stort internationellt symposium uttryckte deltagarna att det var kaffepauserna som varit mest givande; då fanns det möjlighet att skapa nätverk och diskutera de frågor du brann för. Utifrån detta skapades en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. Open Space är en enkel och kraftfull metod som vi på Kunskapspartner använder, ett verktyg som i alla sammanhang skapar möjlighet till utveckling för deltagarna och deras organisation.

”Jag valde en Open Space-övning som en del av vårt strategiarbete. På ett lättsamt och engagerande sätt skapade metoden engagemang. Alla kom till tals och på kort tid lyckades vi skapa samsyn kring frågeställningarna vi behöver jobba vidare med.” Jan Molin, VD Purac Puregas

Är du intresserad av en workshop i Open Space? Eller vill du bara dricka en kopp kaffe med oss?