Vilket värde kan ett digitaliseringsprojekt skapa?

Lärdomar från ett projekt tillsammans med Timezynk AB – ett SaaS bolag med fokus på effektiviserad schemaläggning.