Varför ska vi prata om våra processer?

Varför ska vi prata om våra processer?

Linjeorganisationens roll har länge varit det dominerande synsättet för hur vi arbetar tillsammans i företag. Fokus har varit internt, vertikalt och handlat om styrning och kontroll. Det klassiska organisationsschemat symboliserar detta synsätt och visar rapporteringsvägar och hur verksamhetens funktioner är åtskilda från varandra. Ungefär i början på 2000-talet har intresset gradvis ökat för hur vi samarbetar tvärs verksamhetens funktioner. Vi har sett att vi behöver skapa en gemensam förståelse för helheten och hur de olika funktionerna och individerna samverkar. Processerna är ett verktyg för att skapa denna helhetsförståelse och samsyn. De hjälper oss att skifta fokus från ett internt och vertikalt perspektiv, till ett externt och horisontellt perspektiv med fokus på flöden, gränssnitt och det som skapar värde. Med processer tydliggör vi samband mellan kunden och verksamhetens olika delar.

Processerna är ett komplement till organisationsschemat och är ett stöd för genomförandet av företagets strategi. Processerna ger oss dessutom en struktur för mätning och uppföljning av det som driver verksamheten framåt. Utan processerna på plats riskerar vi att styra på fel saker och suboptimera verksamheten.

Behöver det vara så svårt med processer?

Vårt svar på den frågan är nej. Processer finns i alla organisationer även om vi inte pratar om dem. Vi behöver bara lyfta fram dem och sätta ord på dem. När vi ska beskriva ett företags processer börjar vi på Kunskapspartner alltid med tre frågor:

  1. Vilka är våra kunder?
  2. Vilket värde adderar vi till våra kunders verksamhet?
  3. Vad gör vi för att addera detta värde?

Utifrån svaren sätter vi ihop en processmodell, det vill säga en karta över verksamheten.

Hur är processerna hos er?

Har ni koll på vilka era kunder är och vilka behov de har? Har medarbetarna förståelse för helheten? Har ni smidiga flöden? Mäter och följer ni upp det som skapar värde för kunderna och företaget?

På Kunskapspartner arbetar vi tillsammans med våra kunder och anpassar processarbetet efter varje enskild kund. Hör av dig om du är intresserad av att höra mer – du är varmt välkommen att ta kontakt med oss på Kunskapspartner.

Vill du veta mer om processutveckling?