Vår verktygslåda

Metoder, verktyg och modeller är våra medel för att nå era mål.

Vår verktygslåda är innehållsrik med verktyg och metoder både för att både skapa innehåll och för att driva processen framåt. Vi utgår från vedertagna metoder och teorier, väljer med omsorg, lägger till och drar ifrån samt utvecklar egna. I vår verktygslåda finner du en mängd teorier och modeller: bl.a. Porters Five Forces, Value Migration och Blue Ocean strategy.

Digital scorecard

Medarbetarundersökning

Kundundersökning

Ledarskapsresa

Kärnvärden

Intellectual potential

Mötesstruktur

Strategisk agenda

Digital agenda

Feedback

Leanspelet

Business model canvas

I arbetet med organisationsstruktur och arbetsprocesser använder vi oss av process mapping och value stream mapping samt andra delar av Lean-konceptets principer. Vårt egenutvecklade verktyg för attitydundersökningar kallar vi Attitudes@Work och för Digitala Strategier arbetar vi med Digital Scorecard. Och så har vi en mängd metoder för att driva förändringsprocesser i små och stora grupper: Open Space, Café Dialog, Brainstorming, Metaplan, 15 min i strålkastarljuset och många fler. Vår verktygslåda fylls ständigt på i takt med att vi får nya erfarenheter.