Kunskapspartner_sport

Vilken sport spelar ni på ert företag?

Som konsult inom verksamhetsutveckling samt aktiv fotbollsutövare och assisterande tränare på fritiden, händer det ofta att jag letar efter likheter och paralleller mellan näringslivet och sportvärlden. Kan företag, projektgrupper och team i näringslivet faktiskt fungera likt ett fotbollslag eller en annan lagsport?

Enligt mig är svaret ja, och min lista på likheter, paralleller och användningsområden är lång, liksom listan över utmaningar. Listorna kan vi spara till en annan gång.

Vikten av att definiera vilken sport vi utövar i näringslivet

För ett par år sedan hade jag en diskussion med en utbildningsmentor på Lunds Universitet och pratade om min vilja att förvalta lärdomar som elitfotbollsspelare i yrkeslivet. Just då, hade min arbetsgrupp på universitetet svårt att arbeta tillsammans, och vi spretade åt olika håll. Vi var fokuserade på att utföra uppgifter som var viktigast för individerna, istället för teamet. Då ställde jag frågan: ”Hur kan jag använda min sportmentalitet för att samla gruppen och motivera oss kring uppgiften?”

Min mentors svar var väldigt unik för mig vid den tidpunkten och gav mig en stor förståelse och acceptans för individuella skillnader i ett team. Hans svar och tips bär jag med mig än idag – både som verksamhetsutvecklare i mitt yrkesliv, men även som privatperson i diverse sammanhang. Hans svar var: ”När du arbetar på ett företag eller i en projektgrupp, så behöver du först definiera vilken sport ni spelar, och därefter fokusera på uppgiften”. Där och då slog det mig att vår grupp inte hade samma bild av vad vi skulle göra, vad målet var och hur vi faktiskt skulle utföra arbetet.

Tre steg innan vi kan fokusera på uppgiften

Kjell Granström, psykolog, professor och författare från Linköpings Universitet, beskriver grupprocesser för arbetsgrupper i sin bok ”Dynamik i arbetsgrupper”, där han förklarar tre grundläggande steg som grupper går igenom för att kunna fokusera kring och leverera uppgiften.

  1. Vi bildar gruppen och orienterar oss om uppgiften (vad som ska göras).
  2. Vi ifrågasätter gruppens förutsättningar, varandras ambitioner och förväntningar.
  3. Vi sätter normer genom diskussion för struktur, arbetsfördelning och roller.
  4. Därefter kan vi fokusera på uppgiften och leverera det vi ska göra.

Saknaden av fördefinierade riktlinjer och regler i näringslivet

I fotboll och lagsporter överlag, finns det redan fördefinierade riktlinjer och regler som både spelare och teamet behöver förhålla sig till. Även om dessa inte alltid följs, så är förutsättningarna för laget någorlunda skrivna. Vi har en samlad grupp med spelare med olika positioner och roller. Vi har linjer som skapar ramen för fotbollsplanen. Vi har tränare eller domare som ger oss direkt feedback och återkoppling. Vi har ett mål som vi försvarar och ett som vi ska gör mål på. Förhoppningsvis har även alla i laget en vilja att utföra träning och match på ett så bra sätt som möjligt, med ett övergripande mål att vinna matcher.

I arbetssituationer eller näringslivet kan vissa av dessa riktlinjer och regler saknas. För att skapa struktur, tydlighet och en gemensam bild av vad som ska levereras, så är det av yttersta vikt för gruppen att definiera dessa riktlinjer och regler. I mitt tidigare exempel hade vi tydligt glömt bort att orientera oss kring uppgiften, eller uttryckt i andra ord: definiera vilken sport vi faktiskt spelade! Detta är en situation som jag och mina kollegor stöter på bland företag vi arbetar med, men även bland vänner och bekanta som uttrycker otydlighet i arbetsuppgifter och en saknad av struktur.

En fråga som jag alltid ställer numera är: ”vilken sport spelar ni på ert företag?”

Vill du diskutera sport eller teamwork? Kontakta Givi på Kunskapspartner för veta mer :)