Involvera medarbetarna mera

Alexander Juul Størner vill involvera medarbetarna mera

Med lyhördhet och stort engagemang hjälper han företag att få ut mesta möjliga värde av sina medarbetarundersökningar. Lär känna Kunskapspartners konsult Alexander Juul Størner.

Han kliver in i kontorslokalen med ett leende på läpparna. Innan dörren slagit igen bakom honom har de långa benen tagit sig genom rummet vidare in i mötessalen. Han hälsar glatt på sina kollegor, slår sig ned vid bordet där de sitter och börjar entusiastiskt berätta om en forskningsartikel han kom över på väg till jobbet. 

Alexander Juul Størner har varit en del av Kunskapspartners team i två års tid. Han är en positiv, nyfiken och energisk person. När Alexander pratar är det lätt att dras med. Hans rappa utläggningar väcker både intresse och engagemang bland människorna i hans omgivning. Kanske är det just förmågan att fånga andras uppmärksamhet och leda personer i rätt riktning som utmärker honom som konsult. 

– Det spelar ingen roll om jag ser ett behov. Jag måste få med mig de som berörs. För mig är det viktigt att känna av rummet, vara lyhörd och anpassa det jag vill kommunicera till mottagaren. Att leda våra kunder i rätt riktning är min starkaste drivkraft, säger han.

Med en bakgrund som socialantropolog har Alexander ett stort intresse för andra människors beteenden. I jobbet som konsult på Kunskapspartner analyserar han de attityder som finns på en arbetsplats för att bidra till en bättre företagskultur. Han är dessutom produktansvarig för Attitudes@Work – en strategisk medarbetarundersökning, utvecklad av Kunskapspartner.

– För att skapa ett bättre arbetsklimat krävs det att ett företags anställda förstår sig på de attityder som finns inom verksamheten. Ett perfekt sätt att definiera ett företags strukturer är att genomföra en tydlig och strukturerad medarbetarundersökning, säger han.

Det räcker dock inte att enbart genomföra själva undersökningen. För att ett företag ska få ut mesta möjliga värde av sin medarbetarundersökning måste den även följas upp på rätt sätt – något som Alexander har stor kunskap om.

– Många företag genomför medarbetarundersökningar i någon form, men kan bli bättre på att använda sig av informationen som undersökningen ger. Det är först när informationen nyttjas på ett bra sätt och företaget tar hänsyn till medarbetarnas åsikter som positiva förändringar kan ske, säger han. 

För de som inte har en egen medarbetarundersökning är Kunskapspartners strategiska medarbetarundersökning Attitudes@Work ett bra alternativ. Den är lättförståelig och enkel att genomföra. 

– Det som gör vår undersökning unik är att medarbetarna får ta ställning till ett antal påståenden genom att både besvara hur väl de tycker påståendena stämmer överens med situationen på företaget och hur viktiga de tycker att påståendena är, säger han. 

Att få medarbetarna att känna sig delaktiga i de beslut som rör dem är av stor vikt för ett företags utveckling. Medarbetare som involveras i ett företags förändringsarbete känner ett större engagemang och gör ett bättre jobb. 

– Om du har en roddbåt där hälften av besättningen ror framåt och hälften bakåt kommer båten ingenstans. Att ta välgrundade beslut baserat på de anställdas åsikter får dem att känna sig behövda – och det är precis vad de är. Ett företags medarbetare sitter på otroliga kompetenser som verksamheten måste värna om.

Alexander ser på kollegorna runt bordet. När han pratat klart om forskningsartikeln tar de vid och han lyssnar nyfiket. Det är tydligt att intresset för de egna medarbetarna är lika stort som det för konsultföretagets kunder.

Vill du veta mer om medarbetarundersökningar i allmänhet eller Attitudes@Work i synnerhet?