Webbinarium om digitala lösningar

Webbinarium om digitala lösningar

Den 14 maj håller Kunskapspartner ett webbinarium om digital marknadsföring och försäljning. Webbseminariet är en del i det paket som Almi och Tillväxtverket erbjuder landsbygdsbaserade företag.

Almi och Tillväxtverket har till uppgift att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv. På grund av den rådande coronapandemin och det ökade behovet av digitala lösningar arrangerar de nu fyra webbinarier på temat digitalisering.

Ett av de webbaserade seminarierna hålls av oss på Kunskapspartner. Vi kommer bland annat att tala om hur verksamheter kan använda digitala marknadsförings- och säljprocesser för att öka sina kundinflöden.

De fyra webbinarierna är kostnadsfira och riktar sig till små och medelstora företag som befinner sig utanför storstadsregionerna. Webbseminarierna är av intresse för de verksamheter som har planer på att genomföra någon form av digitalisering.

Vill du veta mer om webbinarierna?