För Karin Petterssons arkitektbyrå var workshopen i feedback lärorik

En workshop i feedback gav medarbetarna på Karin Petterssons arkitektbyrå nya lärdomar kring konstruktiv feedback och konflikthantering. Företaget tror att andra verksamheter kan ha nytta av någonting liknande. 

Det var under en fika som diskussionen om feedback tog fart bland medarbetarna på Karin Petterssons arkitektbyrå. Inte för att det på arbetsplatsen fanns några problem i frågan, utan för att många fann ämnet intressant.

Samtalet uppstod efter att några av kollegorna hade varit på ett seminarium som vi på Kunskapspartner hållit i och där temat feedback varit centralt.

Det hela resulterade i att företagets vd Erik Holmgren bokade in en halvdags workshop i konstruktiv feedback tillsammans med oss. Workshopen hölls på arkitektbyråns kontor i Ängelholm för företagets 14 anställda.

– Jag såg att ämnet engagerade mina medarbetare och tänkte att en workshop i feedback kanske kunde leda till ett ännu bättre samarbete oss emellan, säger Erik Holmgren, vd för Karin Petterssons arkitektbyrå.

Jag har förstått att konflikter behövs för att man ska komma vidare, så det gäller att inte bli rädd när de uppstår – Erik Holmgren 

Syftet med workshopen var att utveckla medarbetarnas kunskaper i ämnet och förmågor att ge feedback på ett konstruktivt sätt. Den berörde såväl gruppdynamik som grupprocesser, hur samspelet mellan individ och grupp påverkar gruppen samt hur arbetet med konstruktiv feedback kan bedrivas.

– Något jag tagit med mig från den här dagen är vikten av att vara transparent som organisation och med varandra. Att tydlighet uppskattas är en annan viktig lärdom, säger Erik Holmgren.

Också synen på konflikter har förändrats något för företagets vd, efter workshopen.

– Jag har förstått att konflikter behövs för att man ska komma vidare, så det gäller att inte bli rädd när de uppstår. Nu ser jag på konflikter som en del i vår process att bli en tightare grupp, säger han.

Efter workshopen har Erik Holmgren och hans medarbetare fortsatt samtalet om feedback under sina månadsmöten. De ser tillbaka på halvdagen med glädje och tror att andra verksamheter kan ha nytta av någonting liknande.

– Det här är någonting alla kan göra och personligen tror jag det är bättre att genomföra en workshop likt denna, innan det uppstår problem på arbetsplatsen, säger han.

Vill du veta mer om våra workshops i feedback?